Skip to main content

17 październik 2023
Okręg wyborczy nr 38 składa się z powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, pilskiego, szamotulskiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego, złotowskiego.

Więcej wiadomości


13 październik 2023

Gmina Ryczywół gdzie głosować?

Komisje wyborcze z podanymi siedzibami oraz zasięgiem dla Gminy Ryczywół dla wyborów do parlamentu 15.10.2023

Plan Ajchlera. Kolejne konkrety w realizacji.

 Po ogłoszeniu uruchomienia Wydziału Lekarskiego na Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile, kolejnych wielomilionowych inwestycjach w opiekę zdrowotną oraz środkach na poprawę infrastruktury sporto...

Kalendarz wyborczy 2023

To bardzo ważne daty dla wszystkich wyborców, Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła kalendarz wyborczy. Wszystkie daty są bardzo ważne!