fbpx

KWW SKO Nasza Gmina - Nasz Powiat (okręg obornicki)

Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Obywatelski  Nasza Gmina - Nasz Powiat ma swoich kandydatów w obu okręgach do Rady Powiatu Obornickiego.

W okręgu obornickim na liście KWW SKO jest 12 kandydatów do Rady Powiatu Obornickiego. Liderem jest Paweł Bździak. 

Prezentacja

Jesteśmy stąd, mieszkamy w Obornikach i w okolicznych miejscowościach. Dlatego znamy nasze wspólne sprawy: drogi , szkoły , szpital...

Łączy nas chęć zmiany naszego powiatu na jeszcze lepszy , skuteczniejszy , bliższy społeczeństwu. Więcej o nas i naszym programie dowiedzą się Państwo na Facebookowej stronie KKW SKO Nasza Gmina - Nasz Powiat.

Program Kandydatów do Rady Powiatu Okręg 1

Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Obywatelski

 Nasza Gmina - Nasz Powiat

Szanowni Wyborcy!

My , Kandydaci do Rady Powiatu Obornickiego, łączymy doświadczenie z młodością i otwartością. Są wśród nas przedsiębiorcy, prawnicy, nauczyciele, rolnicy. Jesteśmy przekonani, podobnie jak Państwo, o potrzebie zmian w Powiecie Obornickim. Należy wypracować nowy program dla Powiatu. Strategia rozwoju sprzed dwudziestu lat jest przestarzała. Oświata, drogi, szpital... Te najważniejsze instytucje dla mieszkańców naszego Powiatu wymagają zmian. Dostrzegamy konieczność rozwoju szkolnictwa zawodowego i organizacji warsztatów szkolnych. Konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych na modernizację i budowę dróg powiatowych. Ważne jest dla nas dalsze wsparcie materialne i organizacyjne szpitala powiatowego.

Szanowni Wyborcy! Powiat Obornicki naszych marzeń powinien być bliżej jego mieszkańców , dlatego chcemy pełnej informacji o kosztach inwestycji , zakupów i utrzymania instytucji. Protokoły z posiedzeń Rady i Zarządu Powiatu powinny być dostępne na stronie Starostwa. Opowiadamy się za pogłębieniem współpracy między Gminami , tworzącymi Powiat Obornicki.

Szanowni Państwo, jesteśmy mieszkańcami tego samego powiatu, znamy Państwa oczekiwania, dlatego zachęcamy do oddania na nas głosu podczas najbliższych wyborów samorządowych: Zmieńmy Powiat Razem!