fbpx

Wybory do Rady Powiatu w statystykach cz.1

Wybory do Rady Powiatu są troszkę bardziej skomplikowane, zasada podziału mandatów oparta jest o metodę d'Hondta.

Mandaty są dzielone pomiędzy listami kandydatów proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych głosów na daną listę. Stosuje się przy tym metodę d'Hondta. Polega ona na dzieleniu liczby głosów oddanych na każdą listę przez kolejne liczby naturalne. Największe uzyskane ilorazy szereguje się następnie do momentu, gdy wszystkie mandaty w danym okręgu wyborczym zostaną obsadzone. Jeżeli do obsadzenia jest przykładowo 17 mandatów, to pod uwagę bierze się 17 największych ilorazów.

W podziale tym uczestniczą wyłącznie listy kandydatów zgłoszone przez komitety wyborcze, które uzyskały co najmniej 5% poparcie w skali powiatu, przekraczając tym samym wymagany próg wyborczy.

W związku z powyżej przedstawioną definicją w wyborach do Powiatu Obornickiego mamy sytuację w której:

- KWW Wieś w Powiecie nie przekroczył progu wyborczego,

- KWW PIS mimo gorszego wyniku od KWW SKO Nasza Gmina - Nasz Powiat uzyskał o jeden mandat więcej.

Jak widać nie ma bezwzględnych zwycięzców tych wyborów, jednak Liderem jest KWW Tomasza Szramy i to zapewne z tego ugrupowania wyłonikny zostanie nowy starosta. 

Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Kandydatów Mandatów % głosów ważnych
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZRAMY 5 419 12 5 22.87%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 5 012 21 4 21.15%
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 3 861 21 3 16.29%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWY KOMITET OBYWATELSKI NASZA GMINA - NASZ POWIAT 4 070 21 2 17.18%
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 844 12 1 7.78%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOTOWI DO DZIAŁANIA 1 595 9 1 6.73%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - MOŻEMY WIĘCEJ 1 323 12 1 5.58%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIEŚ W POWIECIE 571 9 0 2.41%