fbpx

Oświadczenie KWW GOTOWI DO DZIAŁANIA

Komitet Wyborczy Wyborców Gotowi Do Działania nadesłał do Redakcji oświadczenie.

Kampania wyborcza cechuje się tym, że każdy z komitetów i każdy z kandydatów chce pozyskać głosy swoich wyborców i jest to oczywiste i zrozumiałe dla każdego. Kiedy jednak zaczyna brakować merytorycznych argumentów i kiedy rozsądny dialog zawodzi poszukuje się innych metod przedwyborczej rywalizacji. Z oburzeniem dostrzegamy że tak dzieje się w Gminie Ryczywół. Przeciwnikom naszej wizji rozwoju powiatu oraz gminy brakuje już chyba wiary we własne siły i w słuszność własnych poglądów, bo sięgają po metody żenujące i urągające dialogowi politycznemu. Niszczenie banerów, plakatów, ulotek, obsceniczne rysunki są tego najlepszym dowodem. Wyrażamy swoje oburzenie i zaniepokojenie takim postępowaniem.

 

                                                                                                                              KWW GOTOWI DO DZIAŁANIA
 
                                                                                                                              Sfinansowano z KWW Gotowi do Działania