fbpx

KWW Tomasza Szramy - listy do Rady Miasta

Wielu radnych znalazło sie na listach Komitetu Wyborczego Tomasza Szramy.

Znane osoby pojawiły się na listach do Rady Miejskiej w Obornikach ze strony KWW Tomasza Szramy. Na każdej liście w 4 okręgach znajdują się obecni radni. W mieście listy otwierają: Paweł Drewicz (okręg nr 1) i  Beata Matelska (okręg nr 2). W tym ostatnim znajdziemy aż 5 radnych, z m.in. Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Arielem Mańczakiem. W 3 okręgu znalazł się urzedujący burmistrz - Tomasz Szrama, a za jego plecami Adam Stańko. Ostatnia lista to aż 4 radnych. Pierwsze miejsce to Paweł Dreger, a kolejne to: Edyta Mikołajczyk, Błażej Pacholski i Zygmunt Klupczyński.

Poniżej wszystkie listy KWW Tomasza Szramy do Rady Miejskiej.

 

Okręg wyborczy nr 1
1. Paweł Drewicz
2. Henryk Brodniewicz
3. Jarosław Paulus
4. Andrzej Gintrowicz
5. Anna Dubisz
6. Alicja Rezlewicz – Frąckowiak
7. Władysław Haraj
8. Aleksandra Kulupa


Okręg Wyborczy nr 2
1. Beata Matelska
2. Ariel Mańczak
3. Jarosław Nosal
4. Artur Wróblewski
5. Małgorzata Ludzkowska
6. Adrianna Urbaniak
7. Marek Lemański 


Okręg wyborczy nr 3
1. Tomasz Szrama
2. Adam Stańko
3. Stefania Kiwertz
4. Barbara Bacic Gertner
5. Zenon Talar
6. Sylwia Łuczkowiak
7. Dariusz Szrama 


Okręg wyborczy nr 4
1. Paweł Dreger
2. Edyta Mikołajczak
3. Błażej Pacholski
4. Zygmunt Klupczyński
5. Alina Jarząbek
6. Mirosława Czajkowska
7. Mariusz Kozłowski