Skip to main content

Wybory Prezydenta RP 2020Maj 5, 2020

Dużo niepewności co do terminu i sposobu przeprowadzenia wyborów

Trzy połączone komisje senackie – ustawodawcza, praw człowieka i samorządu terytorialnego – zarekomendowały odrzucenie w całości tzw. ustawy kopertowej, która wprowadzi możliwość zorganizowania majowych wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej.

Kwi 24, 2020

Orędzie Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego

Dzisiaj po raz kolejny Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wygłosił orędzie, tym razem nawiązując do tematu wyborów kopertowych i prowadzonych obecnie prac w Senacie.