fbpx

Chaos wyborczy trwa - gminy otrzymały pismo w sprawie przekazania danych osobowych!

Również i do gmin z naszego Powiatu dotarło w nocy pismo w sprawie przesłania danych osobowych, skierowane najprawdopodobniej z Poczty Polskiej. Pismo nie jest podpisane. Mamy potwierdzenie, że Oborniki i Rogoźno nie przekazały żadnych danych.

Treścią nocnej korespondencji jest żądanie wydania danych dotyczących wyborców. Zakres żądanych danych przekracza zakres spisu wyborców. Od rana pismo było analizowane przez wiele osób. Mamy do czynienia z gigantyczną próbą wyłudzenia danych.

Jak powiedział nam sekretarz Gminy Oborniki - Krzysztof Nowacki : w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej podstawą do wydania danych ze spisu wyborców przez gminę może być włącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania operatora wyznaczonego. Do wniosku powinna być dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.

Nowacki podkreślił, że na tym etapie żadne dane osobowe z Gminy Oborniki nie zostały wysłane. Takie same stanowisko uzyskaliśmy z Gminy Rogoźno od z-cy burmistrza Marka Jagody.

Swoje stanowisko w tej sprawie zajął również Związek Miast Polskich, a dodatkowo zleciłem opracowanie opinii prawnej. Wielu prawników twierdzi, że udostępnienie danych byłoby nielegalne.

Po pierwsze, nie weszły jeszcze w życie przepisy zmieniające Kodeks wyborczy, na podstawie których można by było rozważać ich udostępnienie.

Po drugie, przesłane do gmin pismo nie zawiera upoważnienia podpisanego autora do występowania w imieniu PP S.A., ani nie jest opatrzony podpisem elektronicznym, więc nie wiadomo od kogo naprawdę pochodzi.

Dodatkowo, nie zawiera kopii rzekomego polecenia organu administracji rządowej, która umożliwiałaby weryfikację istnienia i zgodności z prawem takiego polecenia.

Oraz na sam koniec wnioskuje się o dane, które przekraczają zakresem i układem spis wyborców, jaki normalnie prowadzą wszystkie gminy w Polsce. 

Jak można przeczytać na stronach wielu gmin w Polsce, pismo to zostało skierowane do lokalnych oddziałów prokuratury. Chaos wyborczy trwa.

Stanowisko Związku Miast Polskich