fbpx

Ryczywół. Wybudują boisko wielofunkcyjne i skate park

W Ryczywole powstanie boisko wielofunkcyjne ze skate parkiem. 

 

Przy ul. Szkolnej w Ryczywole zmodernizowany zostanie obiekt sportowy. Dzięki pozyskanym przez Gminę Ryczywół środków z programu Sportowa Polska powstanie plac zabaw dla dzieci, boisko wielofunkcyjne, zadaszone trybuny czy skate park. Zwycięzca przetargu będzie miał na wykonanie inwestycji 5 miesięcy. Pod uwagę w ocenie będzie brana cena oraz czas gwarancji.

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole na działce o nr ewid. 601, gm. Ryczywół. Inwestycja będzie polegała na:

• budowie boiska wielofunkcyjnego

• budowie skate parku

• budowie placu zabaw dla dzieci

• budowa ciągów pieszych wraz z małą architekturą

• zagospodarowanie terenów zielonych

• utwardzeniu terenu przy scenie i trybunach

• zadaszoną scenę

• zadaszone trybuny.

Oferty można składać do 12 marca do godz. 11:30. Godzinę później odbędzie się komisyjne otwarcie kopert.