fbpx

Badania geologiczne gruntu przed rozpoczęciem budowy - co warto wiedzieć?

Trafna ocena stanu wód gruntowych oraz jakości gruntu, na jakim planujemy rozpocząć naszą inwestycję, bywa rzeczą kluczową, jeśli chcemy uniknąć nieplanowanych kosztów. Badania geologiczne zapewniają taką wiedzę. Skąd jednak wiedzieć, kiedy wymagana jest na placu budowy obecność firmy geologicznej oraz czy to właśnie my jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia takich czynności?

Do czego służą badania geologiczne gruntów?

Wykonując ekspertyzę geologiczną jesteśmy w stanie ocenić jaki typ gruntu jest zlokalizowany w miejscu, przeznaczonym pod budowę. Liczy się cały profil gruntowy, a nie tylko jego wierzchnia warstwa. Z wyników badań geologicznych określimy warunki zabudowy. Z nimi zaś będziemy mogli uzyskać niezbędne pozwolenia na budowę. Właściwości gruntów wykorzystują projektanci podczas doboru fundamentów oraz zbrojenia.

Mechanika gruntów jest dziedziną bardzo ważną dla inwestorów. Badania geologiczne pozwalają w wystarczająco dokładny sposób określić właściwości mechaniczne poszczególnych warstw w profilu gruntowym. Znajomość tych parametrów pozwoli przewidzieć, czy grunt jest dobrze lub słabo nośny oraz czy zimą może powodować zjawisko wysadzinowości – niezwykle niebezpieczne dla stateczności budynku. Określenie głębokości przemarzania gruntu powinna być uwzględniona w projekcie.

 

3

Źródło: Interra-Geologia.pl - badania geologiczne gruntu w Poznaniu i okolicach

 

Czego dokładnie dotyczą badania geologiczne gruntów?

W budownictwie każde posunięcie określa szereg norm oraz rozporządzeń. W przypadku badań geologicznych jest to Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki. Zakres prac firmy geologicznej zależy od kategorii geotechnicznej budynku. Jeśli mowa o budownictwie jednorodzinnym, badania geologiczne gruntu ograniczają się do kilku pomiarów. Pierwszym z nich jest badanie makroskopowe gruntu, mające na celu określenie granulacji oraz przyporządkowanie gruntu do odpowiedniej grupy. Innymi są wiercenia oraz sondowania.

W praktyce badania geologiczne gruntu prowadzi się w kilku odwiertach o głębokości średnio 5 m. Seria badań statycznych i dynamicznych wystarczy do określenia takich parametrów, jak kąt tarcia wewnętrznego czy odporność na ścinanie. Oba są niezbędne w procesie projektowania i obliczania w zakresie budownictwa ziemnego.

Można sobie zadać pytanie – po co inwestorowi tak dokładna wiedza zgromadzona poprzez badania geologiczne? Otóż trafne określenie tych parametrów i uwzględnienie ich w projekcie na wstępie pozwoli uniknąć kosztownych poprawek już po zakończeniu inwestycji. Najpopularniejszymi są pęknięcia ścian, posadzek oraz okresowe zalania piwnic.