fbpx

Starosta Obornicki: W żaden sposób nie sugerowałam Pani Dyrektor Węgrzak jak ma odpowiadać na pytania

Starosta Obornicki zaprzecza stanowczo, aby sugerowano dyrektor rogozińskiej szkoły jak ma odpowiadać na pytania komisji.

Podczas obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przy Radzie Powiatu Obornickiego dyrektor Romana Węgrzak nie chciała odpowiedzieć na jedno z pytań. Odsyłała pytających do Starosty Obornickiego. Pisaliśmy o tym 13 listopada - Dyrektor szkoły odmówiła odpowiedzi na pytanie komisji.

Poprosiliśmy o komentarz do sprawy skargi obie strony. Odpowiedź nadeszła zarówno ze strony Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie, jak i Starostwa Powiatowego w Obornikach. Prezentujemy je poniżej.

ZS im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie:

04 listopada b.r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, któremu przewodniczyła  pani Agata Pasternak.  Na posiedzenie komisji otrzymała zaproszenie dyrektor Zespołu Szkół im.Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie. Dyrektor  szkoły ustosunkowała się do tematów poruszonych w skardze - odpowiadając wyczerpująco na stawiane przez przewodniczącą, członków komisji oraz gości pytania.

Starosta Obornicki Zofia Kotecka (Starostwo Powiatowe w Obornikach):
  1. W żaden sposób nie sugerowałam Pani Dyrektor Węgrzak jak ma odpowiadać na pytania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu.

  2. Skarga na Panią Dyrektor została złożona do Rady Powiatu i do wiadomości Starosty. Ponieważ jeden z zarzutów dotyczył podpisania przez Dyrektora umowy o nadzór nad obozem odbywającym się w szkole w 2019r. „Z samym sobą” postanowiłam wyjaśnić sprawę natychmiast. Postępowanie wyjaśniające potwierdziło ten fakt. Dyrektor szkoły jest upoważniony do podpisywania wszelkich dokumentów dotyczących szkoły ale w tym przypadku konieczne jest zatwierdzenie takiej umowy z Dyrektorem przez Zarząd Powiatu a tego Pani Dyrektor nie uzyskała. W związku z powyższym Pani Węgrzak otrzymała karę dyscyplinarną w postaci pisemnego upomnienia.

  3. W sprawie poruszanej skargi odbyły się już 3 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Prace trwają i nie znam jeszcze ostatecznych ustaleń tych Komisji. Skarga podpisana przez byłe pracownice szkoły jest bardzo obszerna i jej ocena wymaga dużo wyjaśnień i ustaleń stąd długi termin jej rozpatrywania.

Sprawą zajęła się rownież Komisja Rewizyjna przy Radzie Powiatu Obornickiego.