Dyrektor szkoły odmówiła odpowiedzi na pytanie komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajmowała się na poniedziałkowym posiedzeniu sprawą skargi na dyrektora rogozińskiej placówki oświatowej.

4 listopada w Starostwie Powiatowym w Obrnikach obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powołana przy Radzie Powiatu Obornickiego. Zajmowała się skargą złożoną przez byłych już nauczycieli na dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie. Pani Romana Węgrzak pojawiła się na Komisji i odpowiadała na jej pytania. Nie chciała się jednak odnieść do tematu rzekomych fikcyjnych umów, które pojawiły się we wspomnianej skardze. Poniżej przytaczamy wypowiedzi członków komisji i zaproszonego gościa.

K. Woźniak: A tu tak jest taki punkt. Pobieranie wynagrodzenia za fikcyjną pracę podczas obozów wojskowych.
R. Węgrzak: Na to pytanie nie odpowiem. Ja jestem po rozmowie z panią starostą. Są tutaj wyjaśnienia, więc proszę je skierować do pani starosty.
A. Okpisz: To znaczy?
R. Węgrzak: Ja już to wyjasniłam i na to pytanie nie będę odpowiadała.
A. Okpisz: 7 umów cywilnych było podpisanych.Tak?
R. Węgrzak: Czy to ma związek z tą sprawą?
A. Okpisz: Tak.
R. Wegrzak: Ja tu tego nie widzę. 
K. Woźniak. Bo tutaj jest pobieranie wynagrodzenia za fikcyjną pracę, a praca fikcyjna to są te umowy tak zwane...
R. Węgrzak: Praca nie była fikcyjna i to jest raz. Wyjaśniłam to wszystko z panią starostą.  (.....) Nie będę odpowiadała na to pytanie.
A. Okpisz: W tym temacie nie chce Pani rozmawiać?
R. Węgrzak: Nie. Nie będę rozmawiała, bo to jest wyjaśnione. 
A. Okpisz: Może z panią starostą, ale nie z nami. 
R. Węgrzak: Z panią starostą. Pani starosta powiedziała, że mogę w ten sposób odpowiadać, więc proszę odwołać się do pani starosty. 

Członkowie komisji postanowili, że zwrócą się do pani starosty o odniesienie się do tej sytuacji.Poniedziałkowe posiedzenie Komisji było jawne. Pojawiło się na niej m.in. dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Rogoźnie. 

Nasza redakcja zwróciła się zarówno do Pani Dyrektor, jak i do Starosty o odniesienie się do sprawy skargi.

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież