Skip to main content


Tomasz Tański powołany na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

| Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu | Wielkopolska
foto: Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk powołała Tomasza Tańskiego na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Oficjalny akt powołania wojewoda Agata Sobczyk wręczyła dziś nowemu inspektorowi w obecności p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego Artura Czapiewskiego, jego zastępcy Sławomira Nastała oraz I wicewojewody wielkopolskiej Karoliny Fabiś-Szulc, która sprawuje nadzór nad działalnością Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. 

Tomasz Tański jest od lat związany z transportem drogowym, a także posiada wiedzę z zakresu sprawowania kontroli oraz nadzoru w obszarze transportu. W latach 2012-2015 pracował w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Poznaniu jako starszy kontroler transportu drogowego, gdzie był odpowiedzialny za kontrolę przewozów drogowych, stanu technicznego pojazdów, czasu pracy kierowców oraz dokumentacji związanej z realizowanym przewozem, jak również przygotowywał i wydawał decyzje administracyjne. W 2016 r. rozpoczął pracę w Związku Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, gdzie jako koordynator Oddziału Kontroli sprawował nadzór nad kontrolami przeprowadzanymi przez oddział oraz koordynował jego pracę w zakresie kontroli, jak również nadzorował flotę pojazdów służbowych. Od 2020 r. pracował w firmie Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. na stanowisku dyspozytora, gdzie nadzorował pracę ponad 100 kierowców oraz floty kilkudziesięciu pojazdów w zakresie planowania, rozdysponowywania i rozliczania pracy poszczególnych załóg oraz nadzoru nad dokumentacją działu wywozu.

 

Tomasz Tański jest absolwentem Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Jarocinie, gdzie ukończył studia licencjackie na kierunku administracja publiczna, a także Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, na której uzyskał tytuł magistra na kierunku politologia, specjalność marketing polityczny.

Zmiana komisarza w Pile

Premier Donald Tusk  na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wyznaczył z dniem 11 stycznia 2024 r. Beatę Dudzińską do pełnienia funkcji prezydenta miasta Piły do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta.

Pierwszy dzień pracy nowej wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk

Edukacja, ochrona środowiska i wzmacnianie roli kobiet w życiu społecznym – to trzy główne obszary, którym chce poświęcić swoją działalność nowa wojewoda wielkopolska.

Agata Sobczyk nowym wojewodą wielkopolskim

Wiceminister Wiesław Szczepański wręczył powołanie na urząd wojewody wielkopolskiego Agacie Sobczyk.

105 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Wywieś flagę powstańczą w hołdzie bohaterom – uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918–1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej!

Kto zastąpi Michała Zielińskiego?

Powołanie nowego rządu będzie skutkować zmianami wojewodów. Kto więc zastąpi Michała Zielińskiego?

10.12.2023 – zmiana rozkładu jazdy - co nowego dla naszych Podróżnych?

10 grudnia 2023 r. wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany:

Gala finałowa Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Z rodziną najlepiej” -  IV edycja oraz Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego  „Rodzinne przysmaki”

Oba konkursu promują wartości rodzinne i wspólne spędzanie czasu. Pomagają w budowaniu więzi społecznych, a przede wszystkim przynoszą radość z udziału w czymś wyjątkowym. W trakcie uroczystości wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego reprezentowała I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestra...