Skip to main content


Zmiana komisarza w Pile

| Marcin | Wielkopolska
foto: Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Premier Donald Tusk  na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wyznaczył z dniem 11 stycznia 2024 r. Beatę Dudzińską do pełnienia funkcji prezydenta miasta Piły do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta.

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wnioskiem z dnia 28 grudnia 2023 r., przekazanym przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, wystąpiła o wyznaczenie Beaty Dudzińskiej do pełnienia funkcji prezydenta Piły. Powołanie osoby pełniącej funkcję prezydenta uzasadnia wygaśnięcie mandatu dotychczasowego prezydenta Piły Piotra Głowskiego wskutek wyboru na posła w wyborach do Sejmu RP.

Beata Dudzińska posiada wieloletnie doświadczenie w samorządzie terytorialnym. W latach 2010-2023 jako zastępca prezydenta Piły była odpowiedzialna m.in. za rozwój gospodarki lokalnej z lokalnym rynkiem pracy, realizację inwestycji publicznych w mieście, organizację wydarzeń integrujących lokalną społeczność, a także proces pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności ze źródeł Unii Europejskiej. Jest twórczynią wielu projektów autorskich wspierających aktywizację i rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Posiada również wieloletnie doświadczenie w biznesie – była odpowiedzialna m.in. za zakupy na poziomie globalnym korporacji Philips Lighting Poland. Jest absolwentką marketingu i zarządzania na Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Szczeciński.

Do  dnia dzisiejszego funkcje komisarza w Pile sprawował powołany przez premiera Morawieckiego Mateusz Daszkiewicz z Obornik.

źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki

 

 

Tomasz Tański powołany na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk powołała Tomasza Tańskiego na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Pierwszy dzień pracy nowej wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk

Edukacja, ochrona środowiska i wzmacnianie roli kobiet w życiu społecznym – to trzy główne obszary, którym chce poświęcić swoją działalność nowa wojewoda wielkopolska.

Agata Sobczyk nowym wojewodą wielkopolskim

Wiceminister Wiesław Szczepański wręczył powołanie na urząd wojewody wielkopolskiego Agacie Sobczyk.

105 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Wywieś flagę powstańczą w hołdzie bohaterom – uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918–1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej!

Kto zastąpi Michała Zielińskiego?

Powołanie nowego rządu będzie skutkować zmianami wojewodów. Kto więc zastąpi Michała Zielińskiego?

10.12.2023 – zmiana rozkładu jazdy - co nowego dla naszych Podróżnych?

10 grudnia 2023 r. wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany:

Gala finałowa Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Z rodziną najlepiej” -  IV edycja oraz Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego  „Rodzinne przysmaki”

Oba konkursu promują wartości rodzinne i wspólne spędzanie czasu. Pomagają w budowaniu więzi społecznych, a przede wszystkim przynoszą radość z udziału w czymś wyjątkowym. W trakcie uroczystości wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego reprezentowała I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestra...