Skip to main content


Agata Sobczyk nowym wojewodą wielkopolskim

| Łukasz | Wielkopolska
foto: MSWiARP

Wiceminister Wiesław Szczepański wręczył powołanie na urząd wojewody wielkopolskiego Agacie Sobczyk.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wiceminister Wiesław Szczepański wręczył powołanie nowemu wojewodzie wielkopolskiemu. Urząd ten otrzymała Agata Sobczyk. Zastąpiła ona Michała Zielińskiego, który sprawował tę funkcję od stycznia 2021 roku.

Znam Agatę Sobczyk od wielu lat - mówi Błażej Pacholski. Pracowaliśmy wspólnie przy projektach w ramach ruchu Polska 2050. Jest bardzo pracowita, kreatywna i zaangażowana w powierzone zadania. Jestem przekonany, że na stanowisku Wojewody Wielkopolskiego sprawdzi się doskonale - dodaje lider partii Polska 2050 w okręgu pilskim.

Tomasz Tański powołany na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk powołała Tomasza Tańskiego na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Zmiana komisarza w Pile

Premier Donald Tusk  na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wyznaczył z dniem 11 stycznia 2024 r. Beatę Dudzińską do pełnienia funkcji prezydenta miasta Piły do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta.

Pierwszy dzień pracy nowej wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk

Edukacja, ochrona środowiska i wzmacnianie roli kobiet w życiu społecznym – to trzy główne obszary, którym chce poświęcić swoją działalność nowa wojewoda wielkopolska.

105 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Wywieś flagę powstańczą w hołdzie bohaterom – uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918–1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej!

Kto zastąpi Michała Zielińskiego?

Powołanie nowego rządu będzie skutkować zmianami wojewodów. Kto więc zastąpi Michała Zielińskiego?

10.12.2023 – zmiana rozkładu jazdy - co nowego dla naszych Podróżnych?

10 grudnia 2023 r. wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany:

Gala finałowa Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Z rodziną najlepiej” -  IV edycja oraz Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego  „Rodzinne przysmaki”

Oba konkursu promują wartości rodzinne i wspólne spędzanie czasu. Pomagają w budowaniu więzi społecznych, a przede wszystkim przynoszą radość z udziału w czymś wyjątkowym. W trakcie uroczystości wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego reprezentowała I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestra...