fbpx

Jan Filip Libicki szefem senackiej komisji

Senator Jan Filip Libicki został wybrany przewodniczącym komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej.
13 listopada senat wybrał przewodniczących 15 komisji. Wcześniej wybrano także przewodniczącego komisji regulaminowej, etyki spraw senatorskich. . Poniżej przedstawiamy listę przewodniczących poszczególnych komisji:
Krzysztof Kwiatkowski (niezależny) - komisja ustawodawcza
Kazimierz Kleina (KO) - komisja budżetu i finansów publicznych
Bogdan Klich (KO) - komisja spraw zagranicznych i Unii Europejskiej
Marek Pęk (PiS) - komisja gospodarki narodowej i innowacyjności
Jerzy Chróścikowski (PiS) - komisja rolnictwa i rozwoju wsi
Zdzisław Pupa (PiS) - komisja środowiska
Jan Hamerski (PiS) - komisja infrastruktury
Beata Małecka-Libera (KO) - komisja zdrowia
Jan Filip Libicki (PSL) - komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej
Kazimierz Wiatr (PiS) -komisja nauki, edukacji i sportu
Jarosław Rusiecki (PiS) - komisja obrony narodowej
Zygmunt Frankiewicz (KO) - komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej
Barabara Zdrojewska (KO) - komisja kultury i środków przekazu
Aleksander Pociej (KO) - komisja praw człowieka, praworządności i petycji.
Kazimierz Michał Ujazdowski (KO) - komisja spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą
Sławomir Rybicki (KO) - komisja regulaminowa, etyki i spraw senatorskich

Senat RP X kadencji powołał łącznie 16 stałych komisji.