fbpx

Podziękowania za wieloletnią pracę.

rojna

 

W wyniku reformy administracyjnej z 1999 roku, powołującej do życia  po wieloletniej przerwie Powiat Obornicki powstaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Instytucją tą od samego początku kierowała Pani Barbara Słabolepsza-Rojna.

Należy dodać że  Pani Barbara od podstaw budowała i organizowała pracę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Po 17-tu latach pracy szefowa PCPR-u postanowiła odejść na zasłużoną emeryturę, tym samym  zakończył się ważny etap działania tej instytucji. W okresie tym swoim bezgranicznym zaangażowaniem oraz sumienną i ofiarną pracą Pani Barbara Słabolepsza-Rojna bezsprzecznie zyskała opinię urzędnika lubianego, szanowanego oraz darzonego zaufaniem przez podwładnych i przełożonych. 13-go września na kolejnej sesji Rady Powiatu Obornickiego już byłej dyrektor PCPR-u  władze powiatu oraz współpracownicy podziękowali za 17 lat owocnej pracy na tym niełatwym odcinku.

„Doceniając Pani zaangażowanie i aktywność społeczną, wyrażamy uznanie i sądzimy, że na zasłużony odpoczynek po okresie aktywności zawodowej przechodzi Pani w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, zaś wspomnienia napotkanych trudności będą Pani towarzyszyły jedynie po to, by móc się cieszyć ich przezwyciężeniem. Włożyła Pani wiele wysiłku i zaangażowania aby od podstaw zorganizować pracę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Stworzyła Pani zgrany zespół ludzi, którzy wspólnie pracują dla dobra mieszkańców Powiatu Obornickiego.” – te ciepłe słowa skierował do byłej dyrektor Starosta Powiatu Obornickiego Pan Adam Olejnik a następnie wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Gustawem Wańkowiczem wręczył odchodzącej na emeryturę bukiet kwiatów.

„Dziękuję za umiejętność reagowania w sytuacjach tego wymagających, za troskę o los małego człowieka, o zrozumienie jego potrzeb, za Pani pasję i miłość z jaką Pani wykonywała swoją służbę, dzięki czemu dzieci Powiatu Obornickiego jak i Sędzia Rodzinny mógł spać spokojnie. Dziękuję za Pani opanowanie, spokój i wyważenie w sytuacjach trudnych, pilnych i interwencyjnych. Dziękuję za wspaniałą lekcję służenia drugiemu człowiekowi a przede wszystkim  temu bezbronnemu dziecku. To był wielki zaszczyt móc z Panią współpracować. Mam nadzieję i tego życzę z całego serca, aby to dobro które Pani rozsiewała wróciło teraz do Pani z podwójną mocą” – tymi słowami podziękowała za współpracę Przewodnicząca Sądu Rejonowego w Obornikach Pani Adrianna Brzozowska.

Słowa podziękowań i życzeń do odchodzącej na emeryturę skierowali Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wiardunkach Pani Joanna Bogacz-Napierała, pełniąca obowiązki dyrektora PCPR-u Pani Joanna Piasecka-Stabla, obecni na sesji przedstawicie jednostek administracyjnych oraz radni Powiatu Obornickiego.

W swoim wystąpieniu Pani Barbara Słabolepsza-Rojna powiedziała- „Myślę że fakt  przejścia na emeryturę to wzruszający moment w życiu każdego człowieka. Dziękuję wszystkim moim szefom, państwu radnym i koleżankom z współpracujących jednostek za dobrą i życzliwą współpracę. Zawsze mogłam liczyć na wasze wsparcie i pomoc. Dziękuję też serdecznie mojej PCPRowskiej załodze za zaangażowanie w służbę na rzecz drugiego człowieka. Służba to trudna, bo wymagająca wszechstronnej wiedzy, taktu, życzliwości, empatii i cierpliwości.” Wspomniała też o swoich trudnych doświadczeniach- „Często nam się wydaje że będziemy mieli nieograniczony czas na szukanie szczęścia, jednak ciężka choroba uświadamia człowiekowi kruchość naszej egzystencji. Pozwala nam też odkryć przyjemne chwile w codziennych wydawałoby się prozaicznych rzeczach takich jak ciepły uśmiech drugiego człowieka, miłe spotkanie, spacer i mnóstwo innych zwyczajnych drobiazgów. Bądźcie szczęśliwi, bo człowiek szczęśliwy w obliczu choroby ma siłę aby skutecznie mobilizować organizm do walki z nią.” Na koniec Pani Barbara wyraziła swoje przekonanie o słuszności działań samorządu powiatowego na  rzecz obornickiego szpitala. Stwierdziła, że  to wielki dar dla mieszkańców Powiatu Obornickiego życząc jednocześnie kolejnych tak trafnych i dobrych decyzji.