Skip to main content


Modernizacja budynku komunalnego w Ryczywole przy ul. Mickiewicza 14

| Łukasz | Lokalne

Zakończyła się modernizacja budynku komunalnego przy ul. Mickiewicza 14 w Ryczywole.

Dnia 9 kwietnia br. Wójt Gminy Ryczywół – Pan Henryk Szrama podpisał protokół odbioru końcowego robót dotyczący zadania: „Modernizacja budynku komunalnego w Ryczywole przy ul. Mickiewicza 14”. Prace wykonywała firma Gringo Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wągrowcu, którą w trakcie czynności odbiorowych reprezentowali: Prezes Zarządu Pan Jarosław Mikołajczak oraz Kierownik Budowy Pan Krzysztof Nowak. W trakcie czynności odbiorowych obecni byli również: Pani Anna Nowicka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole, Pan Łukasz Krzyśko – Przewodniczący Rady Gminy, Pan Marian Głów – Radny Rady Gminy, Pani Natalia Janus – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, Pani Żaneta Mielcarek- pracownik Urzędu Gminy, Inspektorowie Nadzoru: Pan Łukasz Maciejewski, Pan Zbigniew Maciejewski oraz Pan Cezary Świst a także pracownicy biblioteki Publicznej w Ryczywole: Pani Marzena Kistowska oraz Pan Adam Szymański. Ostateczna wartość inwestycji wyniosła 1 245 422,11 zł. Wykonany remont polegał na wymianie zniszczonej dachówki na dachówkę ceramiczną karpiówkę, wymianie okien z odtworzeniem istniejących, drewnianych oraz wymianie instalacji elektrycznej wraz z dostosowaniem do aktualnych wymagań przeciwpożarowych. W zakres przedsięwzięcia wchodziła  także wymiana źródła ogrzewania na piec na pellet oraz przebudowa korytarza na parterze w partii wejściowej w celu dostosowania do osoby z niepełnosprawnościami. Na zewnątrz zlikwidowano ogrodzenie od strony drogi publicznej oraz wykonano utwardzenia. Inwestycja jest dofinansowana w ramach edycji RPOZ Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 000 000  zł. 

Źródło, foto: UG Ryczywół

Co z lokalizacją wieży telekomunikacyjnej w Łukowie?

Inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej posiadają szczególne ułatwienia w polskim prawie. Regulują je zapisy art. 46 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Chodzi o inwestycje związane z budową wież z instalacją radiokomunikacyjną.

Pociąg Jubilat wraca. Co czeka nas jeszcze na stacji Oborniki Wielkopolskie?

Pociąg Jubilat o godz. 14:03 ruszył w podróż powrotną do Poznania. Do stacji końcowej dotrze o godz. 18:54. Zanim jednak tak się stanie czeka nas jeszcze sporo atrakcji. 

Pociąg Jubilat zatrzymał się w Rogoźnie (foto)

Specjalny pociąg Jubilat zatrzymał się m.in. na stacji Rogoźno Wielkopolskie.

Uczniowie ze szkoły w Rożnowie odwiedzili burmistrza

W piątek 17 maja w Urzędzie Miejskim w Obornikach gościli uczniowie ze szkoły w Rożnowie. Przyjął ich burmistrz Tomasz Szrama. 

Adrian Pilarski sołtysem w Nieczajnie

Nieczajna ma nowego sołtysa. Został nim Adrian Pilarski.

Mieszkańcy Rożnowa i Wymysłowa wybrali sołtysów

Urszula Warguła została wybrana ponownie na gospodarza Wymysłowa. 

Oborniki. Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Gołaszyńskiej

Pod koniec kwietnia ruszyła budowa ścieżki pieszo-rowerowej od skrzyżowania DK 11 z ul. Gołaszyńską, długość nowej ścieżki to niecałe 1000m.