fbpx

Zgłoś swój projekt do Budżetu Obywatelskiego Gminy Oborniki 2022!

Od środy, 15 września można zgłaszać swoje propozycje inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Oborniki 2022.

Co to jest?

Idea Budżetu Obywatelskiego zakłada, że to mieszkańcy współdecy­dują na jaki cel przeznaczone zostaną gminne środki. Wska­zują, co w ich ocenie jest naj­ważniejsze do zrobienia. Co ważne – muszą być to propozycje, które mieszczą się w zadaniach Gminy. To znaczy między innymi, iż Gmina musi być właścicielem terenu, na którym realizowana będzie inwestycja. Na przedsięwzięcia w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 zaplanowano 200 tys. zł! Przy czym koszt jednego zgłoszonego zadania nie może przekraczać 20 tys. zł.

Jak zgłosić?

To bardzo proste! Wystarczy wypełnić formularz, wskazując planowaną inwestycję.

Kto może zgłosić?

Swoje projekty może zgłaszać każdy mieszkaniec gminy Oborniki, a każda propozycja musi zostać poparta przez 15 mieszkańców – w na liście_poparcia.

Terminy!

Propozycje można zgłaszać do 30 września, następnie poddane zostaną one weryfikacji (sprawdzone zostaną możliwości realizacji i realny budżet przedsięwzięcia). 8 października rozpocznie się głosowanie, które zakończymy 22 października, wówczas poznamy zwycięskie inwestycje, a ich realizacja zostanie wpisana do budżetu Gminy Oborniki na rok 2022.

Szczegóły znajdziesz w uchwale Rady Miejskiej w Obornikach

Zgłoś projekt

Lista poparcia