fbpx

W środę sesja Rady Miejskiej w Obornikach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Paweł Drewicz zaprasza na sesję 30 stycznia.
 
Środowy porządek obrad przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z II i III sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.
8. Zapytania sołtysów.
9. Stanowisko Rady Miejskiej w Obornikach w sprawie programu „Mosty dla Regionów”.
10. Dyskusja nt. możliwości zrzeczenia się przez Gminę Oborniki odszkodowań z tytułu nabycia działek przez WZDW na cel realizacji inwestycji budowy obwodnicy Obornik.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwałach Rady Miejskiej w Obornikach Nr XLVI/702/18 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr XLVII/726/18 z dnia 28
lutego 2018 r., Nr XLIX/760/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r., Nr LVI/858/18 z dnia 17 października 2018 r., Nr LVIII/869/18 z dnia 14 listopada 2018 r., Nr II/15/18 z dnia 10 grudnia 2018 r. oraz Nr III/41/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniających budżet Gminy Oborniki na 2018 rok (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2019 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2019-2041 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
14. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Oborniki do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (osoba
referująca: Kierownik Biura Rady p. Paulina Kłossowska).
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Oborniki (osoba referująca: Sekretarz Gminy Oborniki p. Krzysztof Nowacki). tel.: (61) 65 59 100 fax: (61) 65 59 101 www.oborniki.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (kościół św. Józefa; osoba
referująca: Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy p. Beata Nowak).
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (kościół św. Krzyża; osoba referująca: Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy p. Beata Nowak).
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Ocieszyn w gminie Oborniki na lata 2018-2023 (osoba referująca: Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy p. Beata Nowak).
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Żerniki w gminie Oborniki na lata 2018-2023 (osoba referująca: Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy p. Beata Nowak).
20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej Oborniki Miasto w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
21. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Wargowo, gmina Oborniki (osoba referująca:
Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki i fragmentów gminy Oborniki w Uścikowie (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Obornikach nr XLIV/672/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/41 położonej w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Garażowej stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (dz. 1116/2 o pow. 18 m 2; osoba referująca:  kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Garażowej stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (dz. 1116/2 o pow. 30,80 m 2; osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach- Rydzewska).
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Garażowej stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody tel.: (61) 65 59 100 fax: (61) 65 59 101 www.oborniki.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (dz. 1153/1 o pow. 16 m 2; osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach- Rydzewska).
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Garażowej stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (dz. 1153/1 o pow. 18 m 2; osoba referująca: kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Garażowej stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (dz. 1153/1 o pow. 22,57 m 2; osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Brzozowej stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Marii Konopnickiej stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
34. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Czarnków porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019 (osoba referująca: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Łukaszewicz).
35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Grodzisk Wielkopolski porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019 (osoba referująca: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Łukaszewicz).
36. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Kamieniec porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019 (osoba referująca: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Łukaszewicz).
37. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Murowana Goślina porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019 (osoba referująca: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Łukaszewicz).
38. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Rogoźno porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019 (osoba referująca: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Łukaszewicz).
39. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Rokietnica porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi
tel.: (61) 65 59 100 fax: (61) 65 59 101 www.oborniki.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019 (osoba referująca: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Łukaszewicz).
40. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Ryczywół porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019 (osoba referująca: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Łukaszewicz).
41. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Tarnowo Podgórne porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019 (osoba referująca: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Łukaszewicz).
42. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Wielichowo porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019 (osoba referująca: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Łukaszewicz).
43. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
44. Informacje o zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
45. Wolne głosy i wnioski.
46. Zamknięcie sesji.