fbpx

Utrudnienia na kolejnych przejazdach kolejowych

W Rożnowie oraz Parkowie występują utrudnienia na przejazdach kolejowych.

Cały czas trwają intenesywne prace przy modernizacji linii kolejowej Poznań - Piła. Wiele prac zostało już wykonanych w samych Obornikach. Teraz największe natężenie występuje w miejscowościach na północ od tego miasta. W związku z tym  PORR S.A. informuje o  zamknięciu przejazdów kolejowych:

– na skrzyżowaniu z drogą gminną w m. Rożnowo, ul. Cmentarna,  km 30+453. linii kolejowej nr 354 w dniach 02.07.2018r. –07.07.2018r /docelowy remont nawierzchn

– na skrzyżowaniu drogą gminną w m. Rożnowo, ul. Rolna w km 33+031. linii kolejowej nr 354 w dniach 03.07.2018r.–07.07.2018r. /docelowy remont nawierzchni/

– na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2025P w m. Parkowo w km 35+765. linii kolejowej nr 354 w dniach 02.07.2018r. –03.07.2018r.

– na skrzyżowaniu drogą gruntową w m. Parkowo w km 35+028. linii kolejowej nr 354 w dniach 02.07.2018r. –03.07.2018r.

– na skrzyżowaniu drogi gminnej w m. Józefinowo w km 37+696. linii kolejowej nr 354 w dniach 04.07.2018r. –05.07.2018r.

– na skrzyżowaniu z drogą polną, stanowiącą dojazd od strony drogi powiatowej nr 2027P do użytków rolnych w km 40+179. linii kolejowej nr 354 w dniach 05.07.2018r. –07.07.2018r.

– na skrzyżowaniu z drogą gminną w m. Garbatka w km 40+771. linii kolejowej nr 354 w dniach 05.07.2018r. –07.07.2018r.

– na skrzyżowaniu z drogą gminną w m. Garbatka w km 41+230. linii kolejowej nr 354 w dniach 05.07.2018r. –08.07.2018r.

Wykonawca informuje, że powyższe terminy zamknięć przejazdów mają charakter orientacyjny. Wykonawca przed zamknięciem przejazdu umieści przy przejeździe tablice informujące o terminie zamknięcia.Wykonawca monitoruje zamknięcia przejazdów oraz wyznaczone dla nich objazdy. Ze względu na liniowy charakter robót przejazdy w km 35+765, 35+028, 37+696, 40+179,40+771, 41+230nie będą zamykane równocześnie.