Mieszkańcy naszego regionu mają za sobą złożone przysięgi przez radnych w Obornikach i Rogoźnie oraz przez burmistrzów. Te wydarzenia odbyły się w poniedziałek 6 maja. We wtorek 7 maja o godzinie 10:00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbędzie się Pierwsza Sesja VII Kadencji Rady Powiatu Obornickiego. Tutaj podjęte zostaną decyzje o wyborze Starosty Obornickiego, czy też Przewodniczącym Rady Powiatu Obornickiego.

Ostatnie tygodnie były bardzo emocjonujące w kwestii znalezienia porozumienia przy kandydatach na poszczególne stanowiska i funkcje. Słaby wynik KWW Tomasza Szramy (tylko 2 mandaty) wywrócił powiatowy porządek. Nie dziwi w tej sytuacji irytacja części samorządowców na myśl o kandydaturze Zofii Koteckiej na Starostę Obornickiego, która otrzymuje niskie noty za rządzenie samorządem w zakończonej kadencji.  Dla niektórych obserwatorów powołanie na najwyższe stanowisko Koteckiej będzie szansą powrotu do RPO Piotra Netera. 

Szanse na ważne funkcje w nowej kadencji mają m.in. Magdalena Krupczyńska, Aleksandra Kulupa, Katarzyna Woźniak, czy Magdalena Liberska. Na liście docenionych osób ma być też Błażej Cisowski. Tutaj jednak jest wiele wątpliwości wokół planowanego stworzenia etatu Członka Zarządu Powiatu Obornickiego. Liczba głosów przeciwników tego pomysłu rośnie. Co ciekawe, ważnej roli w nowej kadencji ma zostać pozbawiony wieloletni samorządowiec Bogusław Janus. 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji
 2. Wręczenie radnym przez Przewodniczącą Powiatowej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze.
 3. Ślubowanie radnych.
 4. Sprawy regulaminowe:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. przedstawienie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego
 6. Wybór Przewodniczącego Rady:
  1. zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego,
  2. wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzania wyboru Przewodniczącego Rady,
  3. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
  4. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
  5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Obornickiego
 8. Ustalenie sposobu głosowania w sprawie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego
 9. Ustalenie sposobu głosowania w sprawie Starosty Obornickiego
 10. Ustalenie sposobu głosowania w sprawie Wicestarosty Obornickiego
 11. Ustalenie sposobu głosowania w sprawie członków Zarządu Powiatu Obornickiego
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego, Starosty Obornickiego Wicestarosty Obornickiego oraz członków Zarządu Powiatu Obornickiego
 13. Wybór Komisji Skrutacyjnych:
  1. wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego
  2. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
  3. wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzania wyboru Starosty Obornickiego
  4. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania na Starostę Obornickiego
  5. wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzania wyboru Wicestarosty Obornickiego
  6. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania na Wicestarostę Obornickiego
  7. wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzania wyboru członków Zarządu Powiatu Obornickiego
  8. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania na członków Zarządu Powiatu Obornickiego
 14. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego:
  1. zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego
  2. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
  3. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
 15. Wybór Starosty Powiatu Obornickiego:
  1. zgłaszanie kandydatów na Starostę Obornickiego,
  2. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
  3. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Obornickiego
  4. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Obornickiego
 16. Wybór Wicestarosty Powiatu Obornickiego:
  1. zgłoszenie przez Starostę kandydata na Wicestarostę Obornickiego,
  2. przeprowadzenie głosowania (tajnego),
  3. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Obornickiego
 17. Wybór członków Zarządu Powiatu Obornickiego:
  1. zgłoszenie przez Starostę kandydata lub kandydatów na członków Zarządu
  2. przeprowadzenie głosowania (tajnego)
  3. podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Obornickiego
 18. Wolne głosy i wnioski
 19. Informacje i komunikaty przewodniczącego
 20. Zamknięcie I Sesji Rady Powiatu Obornickiego