fbpx

Rogoźnianie za śmieci zapłacą więcej od 1 marca

Rogoźnianie będa płacić więcej za odbiór śmieci od 1 marca.

Decyzją Rady Miejskiej w Rogoźnie nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych wynosi 32 zł. Obowiązywać ona jednak zacznie od 1 marca. Przypomina o tym na swojej stronie Gmina Rogoźno.

W związku z rozbieżnymi interpretacjami oraz niejednoznacznym orzecznictwem w kwestii ustalenia daty obowiązywania nowej opłaty za odpady komunalne w Gminie Rogoźno, przyjętej uchwałą nr XLIII/408/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20.01.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, która została opublikowana w dzienniku urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 22.01.2021r (DZ. URZ. WOJ. 2021.720) i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. z dniem 06.02.2021r. Opłata za odpady jest opłatą miesięczną o charakterze ryczałtowym. W obliczu wątpliwości dotyczących zasadności poboru opłaty z uwagi na fakt, że jej wejście w życie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca (choć przed terminem płatności), Burmistrz Rogoźna postanowił zastosować wykładnię korzystniejszą dla mieszkańców, tj. przyjął jako właściwe zastosowanie nowej opłaty od pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała zatwierdzająca stawkę opłaty weszła w życie.

Grafika: rogozno.pl