fbpx

Polski leśnik prowadził sesję ONZ

Lasów w zrównoważonym rozwoju naszej planety mają ogromna rangę. Trwa właśnie czterodniowa sesja United Nations Forum on Forests, którą w dniu dzisiejszym prowadził Polak.

W trakcie czterodniowej sesji United Nations Forum on Forests podejmowane są bardzo ważne tematy mające wpływ na globalna politykę leśną. W sesji uczetniczy ponad 20 przedstawicieli z całego świata. Sesja prowadzona jest online z powodu pandemii. Dzisiejsze obrady po raz pierwszy w historii poprowadził Polak, Wielkopolanin i leśnik Tomasz Markiewicz nadleśniczy Nadleśnictwa Łapuchówko.

Tematy dzisiejszej sesji:

  1. Priorytety tematyczne na okres dwuletni 2021-2022 wspierające realizację planu strategicznego ONZ dla lasów na lata 2017- 2030.
  2. Powiazania miedzy globalnymi celami i celami dotyczącymi lasów, a celami zrównoważonego rozwoju, które są̨ przedmiotem przeglądu na forum politycznym wysokiego szczebla poświęconym zrównoważonemu rozwojowi w 2021r.
  3. Prace nad globalnymi ramami różnorodności biologicznej po 2020r. i innymi międzynarodowymi wydarzeniami związanymi z lasami.

Prace związane z lasami są bardzo ważne, żyjemy w kraju, w którym nie ma realnego zagrożenia istnienia lasów. Niestety w wielu innych miejscach na ziemi w lasach prowadzi się gospodarkę rabunkowa i wylesia się ogromne obszary. To są  wyzwania jakie stoją przez rządami wielu państw i przed ONZ.

Według raportów światowych:

  1. Każdego roku z naszego globu znika 10mln lasów – to troszkę więc niż to co mamy w Polsce (ok. 9,2 mln ha)!
  2. 12 biliona ludzi czerpie dochód TYLKO z produktów leśnych ,
  3. 252 mln ludzi żyjących z lasu, żyje za mniej niż 1,25 dolara am/dziennie,
  4. 40% ekstremalnie biednych ludzi jest uzależnionych od lasów.

Uczestnictwo Polaka, polskiego leśnika w pracach forum ONZ dla lasów, świadczy o ogromnym uznaniu dla tego co mamy w Polsce i tego jak prowadzona jest w naszym kraju gospodarka leśna.

Tomasz Markiewicz - przedstawiciel Europy w UN Forum on Forests w trakcie prowadzeni sesji. (foto:RDLP Poznań)

T.Markiewicz sesja ONZ 2 foto RDLP Poznań

foto: RDLP w Poznaniu