fbpx

Oddaj swój głos na cykl filmów obornickich leśników.

Cykl filmów stworzonych przez Nadleśnictwo Oborniki został zgłoszony do V Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych. Zachęcamy do oddania swojego głosu!

Od dzisiaj do jutra do godziny 12.00 można głosować na nasze filmy, które zgłosiliśmy na V Festiwal Filmów Odpowiedzialnych.

Oto link do głosowania: https://forms.gle/mqVWPfdzfK5uH4X98 . Po kliknięciu na link podajemy nr telefonu, a z listy wybieramy "Cykl filmów Nadleśnictwa Oborniki, w dolnej części listy.

V Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” ma charakter konkursu najlepszych krótkich form filmowych (w tym filmów promocyjnych i reklamowych), nie trwających dłużej niż 5 minut, wyprodukowanych przez samorządy, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością. Tematy poruszane podczas Festiwalu to cele dla wszystkich ludzi i dotyczą takich kwestii jak: ubóstwo, zdrowie i edukacja, równość płci i dostęp do wody i energii, praca i wzrost ekonomiczny, przemysł infrastruktura i jeszcze wiele innych, a zatem dotyczą wszystkich sfer aktywności człowieka.

Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Res Severa. Współorganizatorem Festiwalu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego –Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach realizowanego projektu pn. „Tworzenie Sprawiedliwych Miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)”. Partnerem strategicznym jest firma doradcza El SPOCO. ( źródło: rops.poznan.pl)