fbpx

Na jakie szkolenia może skierować nas pracodawca?

Stworzenie zatrudnionym warunków do rozwoju zawodowego jest bardzo ważne. Wyższe kompetencje zespołu bezpośrednio przekładają się na efektywną pracę. Pracodawca dbający o szkolenie swoich pracowników zwiększa ich przywiązanie do firmy i lojalność. Jakie są rodzaje szkoleń, na które może skierować nas pracodawca?

Szkolenia związane z branżą

Szkolenia zawodowe mają na celu poprawę kompetencji związanych z wymaganiami na danym stanowisku. Służą rozwojowi pracownika i pozwalają mu lepiej wykonywać obowiązki zawodowe. Takie szkolenia powinny być zapewnione nowozatrudnionym, aby mogli szybko wdrożyć się w specyfikę firmy i branży, w której będą pracować. Osoby, które pracują już od pewnego czasu, również warto posyłać na szkolenia zawodowe, które pozwolą im nabyć nowe umiejętności i efektywnie zajmować się pracą na swoim stanowisku lub podjąć nowe obowiązki w firmie. Szkolenia zamknięte, organizowane wyłącznie dla pracowników danego przedsiębiorstwa, są dodatkowo okazją do wymiany doświadczeń z innymi zatrudnionymi i budowania dobrych relacji pracowniczych.

Kursy językowe

Znajomość języków obcych jest niezwykle cenną umiejętnością pracownika. Jeśli firma planuje zwiększyć kontakty z zagranicznymi kontrahentami, warto zatroszczyć się o szkolenie językowe. Dzięki temu większa liczba zatrudnionych będzie w stanie zajmować się transakcjami wymagającymi kontaktu z zagranicznym partnerem. W znaczny sposób usprawni to pracę i przepływ informacji.

Szkolenia BHP

Przejście szkolenia z zakresu BHP jest obowiązkowe dla wszystkich nowozatrudnionych pracowników. Zakład pracy musi zapewnić możliwość przeprowadzenia takiego szkolenia. Osoba przybliżająca pracownikom przepisy BHP musi posiadać specjalne uprawnienia. Dzięki szkoleniu osoby zatrudnione poznają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz wstępnych szkoleń BHP pracodawcy organizują także okresowe szkolenia, które mają na celu przypominać o ważnych zasadach bezpiecznej pracy.

Szkolenia z kompetencji miękkich

Dzięki szkoleniom z kompetencji miękkich, które przydają się niezależnie od stanowiska i branży, pracownicy potrafią lepiej się komunikować, chętniej współpracują i budują zdrowe relacje w zespole. Takie szkolenia mają na celu pogłębianie kreatywności, asertywności, motywacji i innych cennych umiejętności społecznych. Rozwój kompetencji miękkich sprawia, że pracownicy lepiej czują się w firmie, co pozytywnie wpływa na ich zadowolenie z pracy.