fbpx

Zostań członkiem obwodowej komisji wyborczej

Urząd Miejski informuje o możliwości zgłaszania kandydatur do komiji wyborczych. 

W związku z wyznaczeniem terminu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na niedzielę, 28 czerwca, ustaleniem kalendarza wyborczego oraz wejściem w życie ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 2 ww. ustawy zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami zarządzonymi na 10 maja 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że – zgodnie z Uchwałą nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego – prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy (§ 5).

wzór formularza dla pełnomocników komitetów wyborczych

Ponadto, wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy (§ 8).

wzór formularza dla wyborców 

Do zadań obwodowych komisji wyborczych należy m.in. przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego, ustalenie wyników głosowania w obwodzie, podanie ich do publicznej wiadomości oraz przekazanie za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego.

Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktuj się z komitetem wyborczym albo zgłoś samodzielnie swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 12 czerwca o godz. 15.00. Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń uzyskać można pod numerami telefonów: (61) 65 59 109 i (61) 65 59 114.