fbpx

Co podlega wymianie w koparko ładowarkach CAT?

Koparko ładowarki cat w obecnych warunkach pogodowych wykorzystuje się praktycznie przez cały rok. Ich intensywne użytkowanie, jak i brak regularnego przeprowadzania przeglądów przyczyniać się mogą do poważnych awarii, którym niewątpliwie można zapobiegać. Regularne poddanie ocenie technicznego stanu, jak również przegląd części do koparko ładowarki cat to znacznie mniejsze koszty, aniżeli naprawa poważnych usterek i związane z tym opóźnienia w planie budowy.

Co najszybciej zużywa się w koparko ładowarce CAT?

Koparko ładowarki są jednym z najintensywniej eksploatowanych maszyn w czasie budowy, dlatego też narażone są na wiele awarii. Usterki wiążą się ze stratami dla firmy, nie tylko z uwagi na koszty związane z ich usuwaniem, ale także dlatego, iż w tym czasie urządzenie nie pracuje, a to zwiększa ryzyko opóźnień w ukończeniu prac. Dlatego też zaleca się przeprowadzanie regularnych przeglądów, których zadaniem jest poddanie sprawdzeniu technicznego stanu urządzenia, jak i ograniczenie ryzyka podczas awarii w czasie pracy.

Części do koparko ładowarki cat, które psują się najczęściej to te, które mają bezpośredni kontakt z czynnikami ryzyka. Zwykle będzie to łyżka do koparki, ale także gąsienice, elementy karoserii albo szyby. Niewątpliwie narażone na awarie są także części do koparko ładowarki cat obejmujące zawieszenie, z uwagi na fakt, iż sprzęt ten pracuje najczęściej w trudnych warunkach.

Osobną kwestią są materiały eksploatacyjne, takie jak filtry, płyny oraz oleje. Powinny mieć one najwyższą jakość, z uwagi na ekstremalne warunki pracy sprzętu. Trzeba także często poddawać sprawdzeniu ich zużycie, gdyż może mieć ono wpływ na unieruchomienie koparko ładowarki.

Łyżka do koparko ładowarki - w jaki sposób ulega zużyciu?

Śmiało możemy powiedzieć, iż łyżka stanowi jedną z najważniejszych części do koparko ładowarki cat, gdyż za jej pomocą można wykonywać prace. Mogłoby się wydawać, iż jest to prosty podzespół, w którym nic nie może się zepsuć. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie, gdyż to część do koparko ładowarki cat, która ulega najczęściej uszkodzeniu. Łyżka poddawana jest dużym obciążeniom, co przyczynia się do faktu, iż nierzadko dochodzi do wyłamania jej zębów albo wygięcia. Zadania, które wykonywać musi łyżka do koparko-ładowarki, związane są z pracą z różnorodnymi materiałami, które odznaczają się innymi parametrami. Dlatego też do wybranej pracy trzeba wybrać właściwą łyżkę, co ograniczy ewentualne ryzyko jej uszkodzenia.