fbpx

Jubileusz Stulecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie obchodziła 31 stycznia Jubileusz Stulecia istnienia.

Jubileusz Trójki

 
„Krwawym trudem
Z powrotem zdobyta….
Stoi szkoła
Imieniem ich świętym nazwana….
Obelisk przed szkołą – 
„pamięci pokoleń”
A szczęśliwa dziatwa,
Roześmiana,
Jak oni kochać Polskę
Uczy się w tej szkole”

Wiersz Aleksandra Batury stał się mottem obchodzonego w tym roku Jubileuszu Stulecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie.

31 stycznia 2019 r. w murach dostojnej Jubilatki pojawili się znamienici goście, by wspólnie z całą społecznością szkoły świętować jej setne urodziny. 

Uroczyste obchody stulecia istnienia „Trójki” rozpoczęła o godzinie 900 msza święta dziękczynna w kościele parafialnym pod wezwaniem Ducha Świętego w Rogoźnie. Eucharystii przewodniczył ks. kanonik Eugeniusz Śliwa, który wygłosił także okolicznościową homilię.

Po mszy świętej zgromadzeni w kościele uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz zaproszeni dostojni goście udali się przed budynek szkoły, by złożyć pod obeliskiem upamiętniającym poległych Powstańców Wielkopolskich symboliczne wiązanki kwiatów i znicze. 

Przed szkolnym budynkiem wszystkich zgromadzonych powitała Pani Dyrektor Iwona Rzańska.  Inaugurację obchodów 100-lecia szkoły rozpoczęła podniosła chwila odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. W kilku słowach przypomniała jak ważna w tym dniu jest historia związana z Powstaniem Wielkopolskim oraz Odzyskaniem przez Polski Naród wolności. Na pamiątkę setnej rocznicy istnienia szkoły przed obeliskiem umieszczono kapsułę czasu. Odsłonięcia dokonała jedna z uczennic klasy czwartej naszej „Trójki”. W kapsule umieszczono między innymi pierwszy numer Rogozińskiej Gazety, ostatni numer Kuriera, zdjęcia i informacje o szkole. Dodatkowo pozostawiono dla potomnych kilka monet oraz listy dzieci. Treść listu odczytała wszystkim zgromadzonym wspomniana uczennica. Złożono kwiaty i znicze by uczcić pamięć Powstańców, których imię od 35 lat nosi placówka. Na zakończenie tej części obchodów uczniowie wypuścili w niebo 100 biało-czerwonych balonów.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali Rogozińskiego Centrum Kultury, gdzie uroczystym pochodem prowadzonym przez Rogozińską Orkiestrę Dętą im. E. Korybalskiego i zespół mażoretek Pa-Mar-Sze przeszli uczestnicy Jubileuszu.

O godzinie 11:15 pochód przybyłych na uroczystość szkolnych pocztów sztandarowych i wspólne odśpiewanie Hymnu Szkoły rozpoczął uroczystą część obchodów 100-lecia istnienia szkoły. Wszystkich przybyłych gości: przedstawicieli władz gminy, władz oświatowych, absolwentów, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, sponsorów i przyjaciół szkoły powitała Pani Dyrektor. Wygłaszając przemówienie zwróciła uwagę na niełatwą historię szkoły, która jednak mimo przeróżnych dziejowych komplikacji, potrafiła uczyć i wychowywać kolejne pokolenia młodych ludzi. Podkreśliła nie tylko ważne z perspektywy czasu wydarzenia ale wspomniała także o tych teraźniejszych. Dziękowała wszystkim, dzięki którym „Trójka” może z roku na rok się rozwijać i unowocześniać. Wspomniała o certyfikatach, osiągnięciach uczniów i zaangażowaniu całej społeczności szkolnej w budowanie Jej wizerunku.

Kolejną część uroczystości wypełniły życzenia i gratulacje. Jako pierwsza głos zabrała Elżbieta Leszczyńska Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu. Następnie na ręce Pani Dyrektor życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz pamiątkowy dyplom przekazał Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Kutka oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Renata Tomaszewska. W krótkim wystąpieniu burmistrz podkreślił, że stuletnia historia szkoły jest znakiem nie tylko niezwykłej mądrości i zapobiegliwości mieszkańców, dbających o wykształcenie swoich dzieci, ale także dowodem ich niezwykłej hojności i gospodarności, której dawali wyraz w trudnych czasach i wbrew wszelkim przeciwnościom. Gratulacje na ręce Pani Dyrektor złożyli także Tadeusz Musiał-Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Zbigniew Chudzicki-Przewodniczący Rady Rodziców oraz przybyli Asystenci Posłów na Sejm RP. Gratulacje i podziękowania za trud włożony w kształcenie i wychowanie uczniów oraz życzenia dalszej pomyślności i wielu owocnych lat pracy i nauki złożyli dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Rogoźno, Małgorzata Nowak-Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Jacek Waliszewski-Prezes NSZZ Solidarność Koło w Rogoźnie, Emerytowani Dyrektorzy Trójki-Zdzisław Hinz i Barbara Gruszczyńska i Małgorzata Kasprzak-Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rogoźnie. Marcin Matuszewski-Dyrektor RCK oraz przyjaciele i absolwentka SP3 Michalina Kowala, która aktualnie przebywa na stażu w Parlamencie Europejskim w Brukseli.  

Oficjalną część obchodów zakończyło rozdanie nagród laureatom konkursów związanych z rocznicowymi obchodami. Uroczystość  uświetnił występ artystyczny uczniów przygotowany pod kierunkiem Wojtka Mierzwiaka, Joanny Kani i Agaty Pasternak. 

Szkolni artyści zabrali widzów w sentymentalną podróż, łącząc czar wspomnień ze scenkami nawiązującymi do patrona szkoły. W czasie występu nie zabrakło pięknych piosenek, brawurowych tańców, wzruszającego wykonania przez uczniów trzech pieśni na fletach, a na zakończenie występów zagrali i zaśpiewali nauczyciele Jubilatki. Widzowie docenili talent sceniczny i ogromne zaangażowanie dzieci w przygotowanie akademii, nagradzając występ gromkimi brawami.

Po zakończonej uroczystości zebrani goście, przyjaciele, dobroczyńcy oraz absolwenci udali się do budynku szkoły, gdzie mogli zwiedzić Izbę Pamięci i odbyć sentymentalną podróż w czasy sielskiego i anielskiego dzieciństwa, jak pisał nasz wieszcz – Adam Mickiewicz. Z okazji Jubileuszu nauczyciele przygotowali dla zwiedzających salę historyczną, prezentując w niej cenne pamiątki i wyjątkowe znaki bogatej historii szkoły, wśród których znalazły się stare zdjęcia, świadectwa, szkolne kroniki i dokumenty. Na holu zorganizowano wystawę nagrodzonych w konkursach prac plastycznych, a przy sekretariacie ustawiono księgę pamiątkową. Z okazji Jubileuszu opracowany został także biuletyn informacyjny, w którym oprócz rysu historycznego na temat szkoły zamieszczono informacje o osiągnięciach uczniów i prace literackie dzieci nagrodzone w konkursie pt.:”Moi bliscy w Trójce”.

Uroczyste obchody zakończył wspólny poczęstunek, który sprzyjał podtrzymaniu uroczystego charakteru święta szkoły, a także spotkaniom i wspomnieniom po latach. Nie zabrakło urodzinowego tortu dla dostojnej, stuletniej już Jubilatki.