fbpx

Agnieszka Wojtkowiak nową dyrektor w Kiszewie

Agnieszka Wojtkowiak będzie pełniła obowiązki dyrektora szkoły w Kiszewie.

W dniu 27 listopada 2018 roku pełniącym obowiązki dyrektora szkoły została pani Agnieszka Wojtkowiak. Dotychczasowa dyrektor Zofia Kotecka została Starostą powiatu obornickiego a rada pedagogiczna jednogłośnie wybrała nową panią dyrektor. Z rąk burmistrza Tomasza Szramy w dniu 28 listopada odebrała mianowanie na dyrektora pełniącego obowiązki dyrektora.