fbpx

Szkoły otrzymają 150 komputerów

Szkoły podstawowe w gminie Oborniki otrzymają 150 nowych zestawów komputerowych z oprogramowaniem.
Temat konieczności wymiany komputerów pojawiał się w ostatnim czasie często. Pisaliśmy na naszym portalu o tej inicjatywie radnego Henryka Broniewicza kilkukrotnie. Po środowej sesji wiadomo, że szkoły doczekają się nowych komputerów.
 
Wiceprzewodniczący Henryk Brodniewicz podziękował za odpowiedź na interpelację. Z informacji, które otrzymał wynika, że jedna szkoła – Szkoła Podstawowa nr 2 – ma trzy pracownie komputerowe, w tym jedną na poziomie takim, żeby można było realizować podstawy programowe z informatyki. Wszystkie pozostałe pracownie mają od 12 do 13 i więcej lat, a przede wszystkim większość wyposażona jest w system operacyjny Windows XP, który nie spełnia żadnych norm. W związku z tym jego wniosek jest taki, aby rozwiązać ten problem, bo informatyka to podstawa kształcenia wszystkich przedmiotów. Wnioskuje, aby powołać zespół ekspertów złożonych z nauczycieli informatyki, którzy opracują program modernizacji pracowni komputerowych, wypracują wnioski i propozycje, które ewentualnie później przedstawią Radzie w uzgodnieniu z Burmistrzem.
 
Do szkół w obecnych roku szkolnym trafi łącznie 150 nowoczesnych komputerów z pełnym oprogramowaniem. Otrzymają je wszystkie szkoły podstawowe.