fbpx

Szkoła w Sycynie ma już 125 lat

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła ll w Sycynie obchodziła 10 czerwca 2018 roku jubileusz 125-lecia.

Szkoła w Sycynie swoją działalność ściśle wiąże z losami naszej Ojczyzny. Sycyńska szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce.

Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się stworzyć Naszą Szkołę taką, jaką widzimy ją dzisiaj- przyjazną, kolorową i otwartą na nowe wyzwania.

W jubileuszu wzięli udział: przedstawiciele władz Gminy – Dyrektor CUW Krzysztof Hetmański i Starostwa – radna Zofia Kotecka; przedstawiciel Kuratorium – wizytator Elżbieta Dobrochowska, byli dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy; dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy Oborniki; radni i sołtysi; rodzice i mieszkańcy najbliższych wiosek.

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą sprawowaną przez Księdza Proboszcza Parafii p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Popówku Jarosława Klupsia i Ks. Proboszcza Parafii p.w. św. Wawrzyńca w Niepruszewie Romana Janeckiego w intencji uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców.

W kolejnej części uroczystości przedstawiono dzieje szkoły w latach 1893 – 2018. Następnie uczniowie i dzieci przedszkolne zaprezentowały się w programie poświęconym Patronowi szkoły Janowi Pawłowi II i naszej Ojczyźnie.

Po części oficjalnej odbył się festyn rodzinny.

Jubileusz był świętem wspomnień i wzruszeń. Powrót do szkoły to bowiem powrót do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia.

Impreza odbyła się dzięki współpracy pracowników szkoły, sołtysa i rady sołeckiej Sycyna, rodziców i przyjaciół szkoły i Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustowie.