fbpx

Blisko 15000€ dla Gminy Oborniki i ZS Objezierze

emmen zs objezierze fot. zs objezierzeWniosek Gminy Oborniki i Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu uzyskał akceptację i otrzymał wsparcie finansowe blisko 15.000€!

14 maja Agencja Narodowa Programu ERASMUS+ ogłosiła wyniki oceny projektów. Wniosek złożony  przez Gminę Oborniki i Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu wśród 300 innych złożonych aplikacji otrzymał bardzo wysoką ocenę, znajdując się na 34 pozycji, a także  znalazł się wśród 80 wniosków zaakceptowanych do realizacji z przyznanym finansowaniem ponad 14 800 Euro!!

Projekt pod tytułem ,,Poznajemy się przez taniec‘’ zakłada wyjazd członków Zespołu Folklorystycznego do zaprzyjaźnionej z Zespołem Szkół im Adama Mickiewicza w Objezierzu, szkoły w dalekiej i pięknej Gruzji.

Środki finansowe pozyskane w ramach Programu ERASMUS+ MŁODZIEŻ pozwolą na całkowite pokrycie kosztów przelotu i tygodniowego pobytu w Gruzji 21 osobowej grupy uczniów i opiekunów. Warto dodać, że finansowanie jest stu procentowe bez konieczności wkładu własnego.

Prezentacja rodzimego folkloru  na ziemi gruzińskiej będzie z pewnością dobrym początkiem realizacji zapisów porozumień zawartych pomiędzy Obornikami i Kobuleti oraz Zespołem Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu i LEPL Community College ,,Akhali Talaga”.