fbpx

Mieszkanka Bogdanowa laureatką Ogólnopolskiego Konkursu

zyta czechowska laureatka ogolnopolskiego konkursu

Zyta Czechowska została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską. Mieszkanka Bogdanowa jest nauczycielką Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce ogłosiło Ogólnopolski Konkurs dla nauczycieli polskich szkół pt. „Temat- Europa”. Przedmiotem konkursu było napisanie scenariusza lekcji o tematyce Unii Europejskiej. Wskazano konkretne obszary, w ramach których należało zaplanować i przeprowadzić lekcje. Do konkursu aplikowało kilkuset nauczycieli, a spośród nich komisja składająca się z dyplomatów, naukowców i pracowników instytucji unijnych wybrała 16 nauczycieli, w tym Zytę Czechowską, nauczycielkę ZSS w Kowanówku, której konkursowy scenariusz przeznaczony jest dla uczniów Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Nagrodą w konkursie oprócz publikacji nagrodzonych scenariuszy na ogólnopolskich portalach edukacyjnych była wizyta studyjna w Instytucjach Unijnych w Brukseli, która okazała się  dla jej uczestników przygodą życia. Niesamowite kilka dni, w towarzystwie świetnych i kreatywnych nauczycieli. Sama wizyta została precyzyjnie  zaplanowana. Jej członkowie mieli okazję uczestniczyć w prelekcjach oraz spotkaniach z pracownikami instytucji unijnych, dzięki czemu poznali nie tylko zasady funkcjonowania np. Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Parlamentu, ale mieli także szansę na udział w debacie o przyszłości polskiej edukacji, realizacji unijnych projektów i programów np. dotyczących dziedzictwa kulturowego. Jednym z punktów programu było spotkanie z polskimi nauczycielami pracującymi w Europejskiej Szkole  w Brukseli.

Zdaniem nauczycielki, udział w wycieczce był zwieńczeniem wieloletnich działań na rzecz rozwoju świadomości uczniów na temat Unii Europejskiej. Nauczycielka realizowała przez 10 lat projekt edukacyjny “Europo witaj nam", który miał za zadanie wyposażyć jej niepełnosprawnych uczniów w podstawowe wiadomości na temat Unii i sprawić, by poczuli się pełnoprawnymi uczestnikami Unii Europejskiej.

Przygoda z Unią Europejską, z edukacją i nowoczesnymi technologiami się nie kończy, a wręcz przeciwnie jest początkiem nowych, innowacyjnych aktywności dla Zyty Czechowskiej.

Zyta Czechowska to absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna. Dodatkowo zdobyła kwalifikacje do nauczania matematyki, informatyki, przyrody i logopedii. Od ponad 20 lat pedagog specjalny,  terapeuta i nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku. Prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli z oligofrenopedagogiki i  autyzmu. Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „ Czas TIKa”. Prowadząca warsztaty i szkolenia  dla kadry pedagogicznej z zakresu stosowania i wdrażania TIK w edukacji i terapii uczniów, w tym także z SPE.  Prelegentka podczas ogólnopolskich konferencji, autorka wielu artykułów i publikacji w branżowych pismach i   portalach. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl, na którym opisuje pomysły na kreatywne, aktywne lekcje, aplikacje, narzędzia i pomoce dydaktyczne, które świetnie sprawdzają się w nauczaniu oraz terapii niepełnosprawnych intelektualnie. Autorka i współautorka wielu programów edukacyjnych oraz projektów, między innymi dotyczących tematyki Unii Europejskiej. Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów, w tym działania innowacyjnego w ramach “Szkoły Ćwiczeń” ogłoszonego przez ORE. Inicjatorka wielu akcji charytatywnych, współpracuje z fundacjami, dzięki czemu pozyskuje dla swoich uczniów nowoczesny sprzęt multimedialny. Autorka ścieżki do nauki programowania w ramach programu #SuperKoderzy oraz trenerka Mistrzów Kodowania. Należy do społeczności SuperbelfrzyRP. W 2017 roku, w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej,  wychowawczej  i opiekuńczej otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.