fbpx

Gimnazjum nr 1 ogólnopolskim projekcie

fot. UM ObornikiGimnazjum nr 1 im. UNICEF  w Obornikach w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym zatytułowanym: „Dialog, kompromis, partycypacja społeczna – edukacja w szkole na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin na obszarach chronionych”. W piątek, 11 marca uczniowie przeprowadzili spotkanie konsultacyjne z Burmistrzem Obornik Tomaszem Szramą oraz pracownikiem wydziału Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Gruntami - Tomaszem Misterskim. Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. UNICEF w Obornikach zakwalifikowali się do udziału w projekcie jako jedna z 50 – ciu szkół w Polsce.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID – Warszawa. Projekt  realizowany jest w szkołach gimnazjalnych i licealnych w semestrze letnim w bieżącym roku szkolnym 2010/2011, a dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Grupa uczniów - „ 13 wspaniałych” z koła wos -u oraz koła geograficznego: Lidia Skałecka, Katarzyna Wiśniewska, Weronika Sobiak, Małgorzata Dorosz, Joanna Młodożyńska, Karolina Runowska, Adrianna Dekielińska, Jan Kalicki, Bartosz Skrzypczak – uczniowie klasy drugiej oraz Adrianna Drop, Marta Białyńska, Zuzanna Borkowicz i Marta Grzechowiak – uczennice klasy pierwszej  - zainteresowanych problematyką naszego regionu -  pod opieką  szkolnych koordynatorów projektu: nauczyciela wiedzy o społeczeństwie Małgorzaty Nowak oraz nauczyciela geografii Julity Grzechowiak, postanowiła zmierzyć się z  tym ambitnym wyzwaniem.

Celem projektu jest rozbudzenie wśród młodzieży aktywnych postaw na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta – gminy oraz zainteresowanie tematyką  zagospodarowania przestrzennego. W ramach projektu uczniowie biorą udział w konkursie pt. „ Zielony wizjoner”, którego przedmiotem jest przeprowadzenie najciekawszych konsultacji społecznych na „Inwestycję marzeń”.  Wiele z przewidzianych zadań wiąże się z nawiązaniem współpracy z przedstawicielami Urzędu Miejskiego oraz instytucji zarządzających  obszarami chronionymi.

 Wykorzystując nowoczesne narzędzie do geowizualizacji w Internecie - portal Geokonsultacje + , młodzi wizjonerzy będą mogli zaprezentować swój autorski pomysł, wykorzystując mapy i specjalny formularz, umożliwiający zbieranie komentarzy i opinii zainteresowanych mieszkańców. Do współpracy z młodzieżą zapraszamy lokalną społeczność, przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji zarządzających obszarami chronionymi. Każdy, kto odwiedzi portal ( www.geokonsultacje.edu.pl ), będzie mógł zobaczyć projekt inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi np.: na temat lokalizacji danego przedsięwzięcia.

Uczniowie z entuzjazmem uczestniczyli w interdyscyplinarnych zajęciach pokazowych, przeprowadzonych w Gimnazjum nr 1 dnia, 24 lutego br. przez przedstawicieli – specjalistów Centrum -UNEP/GRID – Warszawa. Mamy nadzieję, że udział w projekcie, zaowocuje zainteresowaniem najbliższą okolicą oraz zaangażowaniem młodych ludzi w życie lokalnej społeczności.

źródło UM Oborniki