fbpx

Konkurs na szkolne patio w Zecie!

Konkurs polega na wykonaniu projektu szkolnego patio, które znajduje się na terenie szkoły - do rysunku, projektu należy dołączyć spis zastosowanych elementów wystroju patio.

Zasady sporządzania prac:

- uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę - praca musi być wykonana na kartce formatu A3, zaś opis elementów wystroju należy wykonać na kartce formatu A4

- praca może zostać wykonana dowolną techniką artystyczną

- rysunek może pokazywać rzut patio z góry bądź z boku (z pozycji przechodnia)

- prace można wykonać wspólnie z rodzicami/opiekunami lecz sam rysunek powinien być wykonany przez ucznia 

- do każdej pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku na poczet konkursu ( załącznik Nr 1.)

ważne: teren przeznaczony pod patio posiada następujące wymiary 47,90 metrów długości i 17 metrów szerokości, nie będzie zadaszone

Kryteria oceny:

- wyobraźnia twórcza autora, funkcjonalność zagospodarowania patio, estetyka pracy,

Komisja dokona oceny prac i spośród nich wybierze 3 najlepsze, które zostaną nagrodzone

Prace należy zgłosić do 31 marca. Szczegóły zawarte są w poniższym regulaminie.

Regulamin.doc

Rodo.doc

Informację okonkursie opublikowała Przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Woźniak: