fbpx

Wyprawka szkolna - warto skorzystać z pomocy

Wyprawka szkolna - warto skorzystać z pomocyW związku z realizacją programu “Wyprawka szkolna” w całym kraju przygotowana została ogromna kwota 128 mln złotych. Z tych pieniędzy mogą skorzystać również i uczniowie naszego powiatu.

 

Pomoc ta skierowana jest do uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych, a także uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności na każdym etapie kształcenia. W przypadku uczniów klas I - III szkół podstawowych dofinansowanie wynosi 180 zł., 210 zł. otrzymają rodzice dzieci z klas IV oraz uczniowie niepełnosprawni z klas IV-VI szkół podstawowych. O dopłatę w wysokości 325 zł. mogą ubiegać się rodzice uczniów niepełnosprawnych gimnazjum. Natomiast 352 zł., czyli największą pulę, otrzymają uczniowie klas I szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie niepełnosprawni w tych szkołach.

Należy udokumentować dochód netto na członka rodziny w wysokości 351 zł., wyjątkowo dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych ten limit podniesiony jest do 504 zł. na osobę netto.

Dodatkowo na wniosek dyrekcji szkoły można przyznać pomoc finansową dla dzieci z rodzin trudnych, patologicznych. Aby uzyskać pomoc należy dostarczyć do szkoły odpowiednie zaświadczenie najpóźniej do 10 września.