fbpx

Oborniki przygotowane do roku szkolnego (film)

Oborniki przygotowane do roku szkolnegoOd poniedziałku 3 września, rozpoczyna się rok szkolny. Kierownik Wydziału Oświaty Gminy Oborniki Edward Mączyński potwierdził, że przygotowania do nowego roku szkolnego zostały zakończone.

W najbliższym roku nie dojedzie do żadnych zmian sieci placówek oświatowych. Zmiany zaszły natomiast w sposobie obsługi finansowej i organizacyjnej części placówek w związku z powołaniem zespołu ekonomiczno-administracyjnego. Powołanie tego zespołu koncentruje obsługę części placówek, dzięki czemu spodziewane są oszczędności.

W części placówek wykonano w czasie wakacji prace remontowe. Wykonano między innymi prace zalecone przez Sanepid poprawiające warunki bytowania w budynkach. Trwają jeszcze prace w przedszkolu “Bajeczka” związane z termomodernizacją budynki. Prace te jednak nie przeszkodzą w funkcjonowaniu placówki. W związku z dużą liczbą zgłoszeń dzieci przedszkolnych podjęto działania umożliwiające przyjęcie do przedszkoli większej ich liczby. W przedszkolu nr 1 oraz nr 4 zaadaptowano w tym celu nowe pomieszczenia, utworzono również nowy oddział przedszkolny przy Zespole Szkół w Rożnowie.

Liczba uczniów w szkołach Gminy Oborniki praktycznie nie ulega zmianie w ostatnich latach. W tym roku zwiększy się liczba uczniów klas pierwszych szkół podstawowych co związane jest z przyspieszeniem o rok obowiązku szkolnego. Jednak w ogólnej liczbie nie wpłynie to na konieczność zwiększania czy zmniejszania liczby placówek w Gminie Oborniki. W tej chwili liczbę uczniów szkół podstawowych szacujemy na 2100 osób, dokładna liczba będzie znana po zakończeniu zbierania zgłoszeń do klas pierwszych. W obornickich gimnazjach kształci się 1600 uczniów. W przedszkolach jest 616 przedszkolaków, a z oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach ok. 400 przedszkolaków.

Wydaje się, że wszystko dopięte jest na ostatni guzik i wszyscy czekają na pierwszy dzwonek.