fbpx

Ponad 122 mln zł na oświatę i pomoc społeczną

Pandemia koronawiusa wpływa znacząco na kondycję finasów samorządów lokalnych.

30 grudnia radni Rady Miejskiej w Obornikach jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem budżetu Gminy Oborniki na rok 2021 r. Nie będzie on łatwy dla jednostek samorządu terytorialnego, wszyscy odczują bowiem gospodarcze skutki pandemii. Dochody Gminy Oborniki zaplanowane zostały w kwocie 168 mln zł, a wydatki to ponad 176 mln zł, z tego ponad 122 mln zł na zadania związane z oświatą i pomocą społeczną. Sama oświata kosztować będzie prawie 67 mln zł, z czego gmina w ramach subwencji otrzyma tylko ok. 35 mln zł.

Jak mówi dyrektor Centrum Usług Wspólnych Krzysztof Hetmański kwota ta nie wystarczy nawet na wynagrodzenia nauczycieli. Brakujące 32 mln zł Gmina dołoży z dochodów własnych. Nie mniej kosztować będą zadania związane z pomocą społeczną, tak ważną szczególnie w tym trudnym okresie. Zadania te kosztować będą Gminę prawie 56 mln zł.

Tabela przedstawia tylko i wyłącznie koszty związane z wynagrodzeniami nie uwzględniając kosztów inwestycyjnych i remontowych które też samorząd ponosi.

Poniesione wydatki

Wysokość subwencji

Różnica

Środki z budżetu Gminy Oborniki

2017 r.

33 734 024,95

2017 r.

23 573 605,00

2017 r.

10 160 419,94

2017 r.

10 160 419,94

2018 r.

36 482 453,29

2018 r.

24 550 948,00

2018 r.

11 931 505, 29

2018 r.

11 931 505, 29

2019 r.

40 425 722,41

2019 r.

26 195 050,00

2019 r.

14 230 672, 41

2019 r.

14 230 672, 41

2020 r.

44 801 483,00

2020 r.

29 378 446,00

2020 r.

15 423 037, 00

2020 r.

15 423 037, 00

2021 r.

49 567 302,00

2021 r.

32 188 717,00

2021 r.

17 378 585,00

2021 r.

17 378 585,00