fbpx

Powiat Obornicki ogłosił konkurs na dyrektora ZS im. H. Ciegielskiego

Powiat Obornicki ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie. 

Zasady konkursu określa uchwała nr 195/20 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 4 czerwca 2020 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu do kontaktu oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie”, w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r. do godz. 1500 , osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64 – 600 Oborniki (na parterze w biurze podawczym) albo za pośrednictwem poczty (w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data i godzina wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Obornikach).

Treść uchwały Zarządu Powiatu Obornickiego