fbpx

Do ryczywolskich szkół trafiły laptopy

Do ryczywolskich szkół trafiły laptopy pozyskane dzięki Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa.

Dnia 6 maja Wójt Gminy Ryczywół Henryk Szrama, Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Krzyśko i Kierownik Referatu Oświaty Izabela Serwin przekazali dyrektorom szkół (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ludomach, Szkoła Podstawowa w Ryczywole) laptopy pozyskane dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 - Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Laptopy mają służyć najbardziej potrzebującym uczniom z terenu naszej gminy do nauki zdalnej - podaje Urząd Gminy w Ryczywole.

Gmina zakupiła ponad 20 laptopów.