fbpx

Jest decyzja dotycząca żłobka i przedszkoli w Obornikach

Rodzice obornickich dzieci nie są zainteresowani z korzystania ze żłobków i przedszkoli.

Od 6 maja na specjalnych warunkach mogą zostać otwarte żłobki i przedszkola. W gminie Oborniki nie zostaną one jednak otwarte ze względu na choćby niewielkie zainteresowanie ze strony rodziców. Specjalny komunikat w tej sprawie wydał burmistrz Tomasz Szrama.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem zdrowia uczniów i nauczycieli spowodowanym trwającą epidemią COVID-19 oraz nikłym zainteresowaniem rodziców dzieci  uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Oborniki, podjąłem decyzję o utrzymaniu czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobka,  przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do dnia 24 maja 2020 r. tj. do dnia określonego jako termin zamknięcia szkół, wynikający z postanowień rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. 2020 r. poz. 410 z późn. zm.).

Dodatkowo wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w praktyce są niemożliwe do spełnienia, nawet w tak dobrze zorganizowanych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych Gminy Oborniki.

Burmistrz Obornik
Tomasz Szrama