fbpx

Powiat otrzymał dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla szkół

Powiat Obornicki otrzymał dofinansowanie na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Środki przyznane Powiatowi Obornickiemu to 77 047,20 zł, co stanowi 100 proc. kosztów projektu. Za kwotę tę zostały już zakupione laptopy dla uczniów i nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat Obornicki.

Komputery wraz z oprogramowaniem oraz zestawami słuchawkowymi z mikrofonem zagwarantują możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach zdalnej edukacji.

Projekt „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest realizowany w ramach Programu Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Źródło: Powiat Obornicki