fbpx

Brązowy Medal Zasługi dla Beaty Matelskiej

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej policjanci i pracownicy Wielkopolskiej Policji uczestniczyli w uroczystej zbiórce zorganizowanej na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Uroczystość, w której brali udział licznie zaproszeni goście była wyjątkową okazją do złożenia ślubowania przez 94 nowo przyjętych stróżów prawa. Na uroczystość została również zaproszona Pani Beata Matelska - Dyrektor Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień Dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

Obecność Pani Dyrektor nie była przypadkowa. W trakcie tej pięknej uroczystości otrzymała z rąk Pana inspektora Piotra Mąki - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POLICJI, który został nadany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Pani Beata Matelska od podstaw stworzyła RCPU w Rogoźnie, które w bieżącym roku obchodzi 10. rocznicę powstania. Jej poświęcenie dla pracy w Centrum widać w codziennych relacjach z dziećmi i młodzieżą przebywającą na terenie placówki. Jej gabinet zawsze stoi otworem dla wszystkich potrzebujących oraz ludzi, którzy tak jak ona tą pomoc chcą nieść razem z nią. 

Jest osobą uwielbianą przez dzieci i młodzież, a trzeba wiedzieć, że RCPU w Rogoźnie w swoich murach gościło już około 30 tysięcy dzieci i młodzieży wraz z ich opiekunami. Dzięki uprzejmości Pani Beaty Matelskiej, również dzieci z najuboższych rodzin Policjantów oraz pracowników Policji woj. wielkopolskiego wielokrotnie mogły korzystać z profesjonalnych turnusów profilaktycznych zorganizowanych i przygotowanych dla nich specjalnie podczas wakacji zimowych oraz ferii zimowych. Niezapomnianym i wyjątkowo wzruszającym wydarzeniem była możliwość goszczenia w RCPU w Rogoźnie podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach. 

Kierowane przez Panią Beatę Matelską RCPU w Rogoźnie aktywnie współpracuje i utożsamia się z ogólnopolskimi programami edukacyjno-profilaktycznymi policji, kierowanymi do najbardziej wymagającego odbiorcy, którym jest młodzież. Współpraca Pani Beaty Matelskiej z policjantami woj. wielkopolskiego skutkuje zwiększeniem kompetencji i świadomości policjantów w zakresie problemów uzależnień dzieci i młodzieży.
Ta jedyna w swoim rodzaju instytucja w Polsce wielokrotnie gościła w swoich progach delegacje zagraniczne funkcjonariuszy, którzy za każdym razem pozostawali pod ogromnym wrażeniem oddania i pasji osób pracujących w RCPU na rzecz młodych ludzi, a niektórzy z nich w ramach wolontariatu do RCPU w Rogoźnie wracali i pomagali w organizacji wakacyjnych turnusów dla dzieci. Otrzymane przez Panią Dyrektor wyróżnienie, to również dowód uznania dla pracy podległych Jej pracownikom, za którą wszystkim jest wdzięczna i za których oddanie serdecznie dziękuje.