fbpx

Zyta Czechowska Nauczycielem Roku 2019

Zyta Czechowska została wybrana Nauczycielem Roku 2019.

We wtorek 8 października w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala. Podczas imprezy wręczono tytuł Nauczyciela Roku 2019. W tym roku to niezwykłe wyróżnienie trafiło w ręce Zyty Czechowskiej. Mieszkanka Bogdanowa jest nauczycielem w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku. W swoim dorobku ma już kilka nagród za swoją pracę.

Pasja to jest to, co najważniejsze w zawodzie nauczyciela, ale też wsparcie najbliższych, które ja mam – powiedziała Zyta Czechowska po odebraniu nagrody. Nasza praca wymaga pokory, zaangażowania. Trzeba być szczerym, prawdziwym, sprawiedliwym, bo nasi uczniowie, uczniowie szkoły specjalnej w lot innego nauczyciela wyeliminują. Tylko pokora doprowadziła mnie do tego miejsca.

Kandydatów na Nauczyciela Roku zgłaszają uczniowie, rodzice, dyrektorzy, samorządy, organizacje społeczne oraz nauczyciele. Zgloszeni są poddani ocenie nie tylko za wyniki nauczania, ale również za pozytywny wpływ wywierany na środowisko. Osattecznego wyboru dokonuje jury, w skład którego wchodzą przedstawicieli MEN, Głosu Nauczycielskiego oraz ekspertów oświaty.

W 2017 roku, w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej,  wychowawczej  i opiekuńczej Zyta Czechowska otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Rok później została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską.

Fot.: Zyta Czechowska w Brukseli w 2018 roku.