fbpx

Gmina Rogoźno - raport ze szkół wiejskich

Gmina Rogoźno ma 4 wiejskie szkoły. Jak wyglądała sytuacja w placówkach przed rozpoczęciem roku szkolnego?

Raport o stanie placówek oświatowych przygotowała Renata Tomaszewska. Kierownik rogoińskiego Wydziału Oświaty, Promocji i Kontroli w swoi materiale oceniała szkoły pod każdym względem. Przedstawiła bowiem placówki zarówno od strony inwestycji, jak i kadry naukowej. Dziś prezentujemy szkoły wiejskie.

szkola parkowo

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie 

 1. Wykonane i trwające remonty

-  malowanie sufitów na korytarzach wszystkich pięter i w holu głównym szkoły; malowanie ścian na korytarzach szkoły i na holu

-  naprawa elementów drewnianych znajdujących się na placu zabaw w parku wiejskim

-  zamontowanie nowych drzwi wejściowych do budynku szkoły; zamontowanie starych drzwi wejściowych przy wyjściu ewakuacyjnym ze szkoły przy sali gimnastycznej

-  wymiana okien na półpiętrach klatki schodowej (2 sztuki)

-  wymiana części kaloryferów (13 sztuk), wymiana rur co. w pionie, zamontowanie zaworów na wszystkich grzejnikach co. w budynku szkoły

-  wyprawki malarskie (drzwi, poręcze, obudowy itp.)

 

 1. Zabezpieczenie kadrowe (nauczyciele i administracja) a) Nauczyciele:

-  zatrudnienie na zastępstwo (na czas urlopu dla poratowania zdrowia) nauczycielki języka polskiego,

 -  zatrudnienie na zastępstwo (na czas urlopu wychowawczego) nauczycielki języka angielskiego,

-  zatrudnienie na zastępstwo (na czas urlopu wychowawczego) nauczycielki matematyki,

-  zatrudnienie nauczyciela fizyki,

-  zatrudnienie nauczyciela geografii,

-  brak nauczyciela ze specjalnością tyflopedagogiki (2 godziny)

-   brak nauczyciela etyki (2 godziny)

 

3)  egzaminy poprawkowe :

-  matematyka – zdających 5 uczniów

4)  Problemy do rozwiązania: BRAK

szkola budziszewko

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w  Budziszewku

 1. Wykonane i trwające remonty

Remonty wykonane:

-   naprawa cokołu fundamentowego wokół budynku szkoły,

-   remont murka wokół klombu przed szkołą,

-  wymiana okna w biurze dyrektora szkoły,

-   montaż nowego okna i rolet zewnętrznych w sekretariacie szkoły

Remonty w toku

-   montaż instalacji elektrycznej i oświetlenia w sekretariacie szkoły

-   usługi murarskie w sekretariacie szkoły (szpachlowanie, malowanie)

-   założenie grzejnika elektrycznego

 

 1. zabezpieczenie kadrowe (nauczyciele i administracja). Obsadzenie vakatów z arkusza kwietniowego.

Brak vakatów, szkoła jest zabezpieczona w kadrę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

 1. ilość dzieci w oddziale przedszkolnym – 21
 1. egzaminy poprawkowe (liczba uczniów z podziałem na przedmioty)

-   matematyka – 1 uczeń

 

 1. problemy do rozwiązania – brak
szkola gosciejewo

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gościejewie

1.Wykonane i trwające remonty:

-  docieplenie zewnętrzne i otynkowanie

elewacji budynku oddziału przedszkolnego w Gościejewie – w trakcie remontu.

- wymiana drzwi wejściowych w budynku nr 1 w Tarnowie, od strony placu zabaw – sponsorowane przez Radę Rodziców – zaplanowana wymiana do 23 sierpnia 2019 r.

 1. Zabezpieczenie kadrowe (nauczyciele i administracja) – szkoła jest zabezpieczona w kadrę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

Obsadzenie vakatów z arkusza kwietniowego – przydzielono nauczycielom zatrudnionym w SP Gościejewo oraz nauczycielom z SP Parkowo i Budziszewko.

 1. Ilość dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach: ü oddział przedszkolny w Gościejewie - 23 dzieci;

- oddział przedszkolny w Tarnowie - 17 dzieci.

 1. Egzaminy poprawkowe (liczba uczniów z podziałem na przedmioty) – nie dotyczy.

5.Problemy do rozwiązania – istnieje potrzeba zatrudnienia nauczyciela wspomagającego w oddziale przedszkolnym w Gościejewie

szkola prusce

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach

 1. Wykonane remonty:

-  przebudowano wjazd na teren Małej Szkoły na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością,

-  na terenie boiska szkolnego, w wyniku starań Stowarzyszenia Do Przodu, powstała drewniana wiata biesiadna,

-  adaptowano pomieszczenie gospodarcze na dwie izby do zajęć indywidualnych i grupowych,

-  przeprowadzono generalny remont sali komputerowej,

-   pobudowano ekologiczną oczyszczalnię ścieków,

-  przed głównym budynkiem szkoły położono kostkę brukową,

-   zakupiono i zamontowano nową bramę  - główny budynek szkoły,

-   powstał mural na budynku oddziału przedszkolnego.

 

 1. Zabezpieczenie kadrowe (nauczyciele i administracja). Obsadzenie vacatów z arkusza kwietniowego: vacaty zostały obsadzone.
 1. Ilość dzieci w oddziale przedszkolnym: 25 przedszkolaków
 1. Egzaminy poprawkowe (liczba uczniów z podziałem na przedmioty): nie ma egzaminów poprawkowych
 1. Problemy do rozwiązania: brak

6