fbpx

Stan przygotowania rogozińskich SP2 i SP3 do nowego roku szkolnego

W poniedziałek 2 września odbędą sie uroczystości związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Jak przygotowane są szkoły na przyjęcie uczniów?

Gmina Rogoźno rozpocznie rok szkolny 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 2. To tam odbędą się główne uroczystości. Dlatego też informacje o placówkach rozpoczynamy od właśnie szkół rogozińskich. 

Stopień przygotowania szkół do nowego roku szkolnego przedstawiła Renata Tomaszewska. W swoim raporcie dkonała obszernej analizy potrzeb szkół. Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Kontroli przyjrzała się zakresowi wykonanych prac, ale też tym trwającym. Nie omieszkała w swoim raporcie sprawdzić stan kadry. Dziś przedstawiamy pierwszą część analizy Renaty Tomaszewskiej, która dotyczy SP2 i SP3 w Rogoźnie. Jutro będą to szkoły wiejskie.

Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych w Gminie Rogoźno do nowego roku szkolnego 2019/2020 cz. 1 z 3. 

  1. SZKOŁY

sp2 rogozno

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie 

 

  1. Wykonane i trwające remonty,

Remonty wykonane

ü  remont i modernizacja instalacji elektrycznej w toalecie oddziału zerowego w budynku szkolnym przy ulicy Wielkiej Poznańskiej 36,

ü  remont i modernizacja instalacji elektrycznej łączący budynki szkolne na boisku szkolnym przy ulicy Małej Poznańskiej 1,

ü   remont boiska szkolnego przy ulicy Małej Poznańskiej 1,

ü  odmalowanie części elewacji budynku od strony boiska szkolnego przy ulicy Małej Poznańskiej 1.

Remonty trwające

ü  remont toalety w oddziale zerowym z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

 

  1. zabezpieczenie kadrowe (nauczyciele i administracja). Obsadzenie

vakatów z arkusza kwietniowego,

Zmiany w zatrudnieniu

ü  urlop macierzyński – 3 nauczycieli

ü   urlop wychowawczo – opiekuńczy – 1 nauczyciel

ü   urlop dla poratowania zdrowia – 2 nauczycieli

Wszystkie vakaty zostały obsadzone

  1. ilość dzieci w oddziale przedszkolnym – 24 dzieci
  1. egzaminy poprawkowe: chemia – 1 uczeń
  1. Problemy do rozwiązania: Brak nauczyciela wspomagającego do ucznia z kl. 2

 

szkola podstawowa nr 3 rogozno

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie

  1. Wykonane i trwające remonty: ul. Seminarialna 16

ü  wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w pomieszczeniach przy sali gimnastycznej (korytarz, szatnie, pokój nauczycieli w.f., zaplecze, sala nr 021);

ü   malowanie 4 szatni, pokoju nauczycieli w.f., sali nr 021;

ü  remont wejścia do budynku szkoły od boiska (likwidacja luksferów, murowanie, malowanie, wymiana daszku i opierzenia);

ü  utworzenie pracowni fizycznej (w sali nr 01) - wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, doprowadzenie wody i budowa kanalizacji, obudowa rur ciepłowniczych, malowanie sali 01, wymiana wykładziny i mebli.

  1. Zabezpieczenie kadrowe (nauczyciele i administracja). Obsadzono wszystkie vacaty z arkusza kwietniowego.
  2. Egzaminy poprawkowe zaplanowano na 28 sierpnia 2019 r.

(środa) od godz. 8.55.

ü   egzamin poprawkowy z matematyki: 11 uczniów

ü    egzamin poprawkowy z biologii: 1 uczeń

  1. Problemy do rozwiązania:

Problem dowozu obiadów dla uczniów klas I – III na ul. Kościuszki 28 po decyzji SANEPID-u