fbpx

Dzień Kultury Żydowskiej i Ogólnopolski konkurs wiedzy o judaizmie w Kowanówku (film)

Dzień Kultury Żydowskiej zagościł w Obornickim Ośrodku Kultury.

9. maja, w Obornickim Ośrodku Kultury, odbył się Dzień Kultury Żydowskiej, który jest uwieńczeniem rocznego, integracyjnego projektu edukacyjnego pt. „Chawerim Towim- poznajmy się”. Był on okazją do podsumowań uczniowskich aktywności oraz przeprowadzenia „Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o judaizmie”. Uczniowie kilku szkół, w tym ZSS w Kowanówku, SP z Połajewa, SP ze Skoków, i NZPO z Częstochowy, zaprezentowali scenki i prezentacje, które dotyczyły zwyczajów i tradycji żydowskich. Druga część konkursu to test wiedzy.

Wszystkie szkoły wykazały się ogromną kreatywnością i imponującymi wiadomościami. Przygotowały wspaniałe stroje i starannie dobrane rekwizyty. Nie zabrakło też wokalnych i tanecznych akcentów. Organizatorki i autorski projektu panie Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska były pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu i pomysłowości wszystkich aktorów i ich wspaniałych nauczycieli. Nasza szkoła, Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku zaprezentowała tradycyjne, żydowskie wesele, które oprócz organizatorek przygotowały panie Dorota Zydorczak i Mirosława Stanuch.

Jak zwykle nie zawiedli nas zaproszeni goście, którzy gromko oklaskiwali wszystkich występujących. Szczególnie podziękowania za wsparcie naszego projektu kierujemy w stronę Pani Alicji Kobus, przewodniczącej WyznaniowejGminy Żydowskiej w Poznaniu orazPWiK z Obornik, Fundacji Amicis, Firmie DPR za wsparcie finansowe i rzeczowe projektu. Naszą uroczystość uświetniła Karolina Steinke- laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Żydowskiej, która zaprezentowała dwie piosenki.

Nasi gości byli pod ogromnym wrażeniem dekoracji, którą przygotowały między innymi panie Joanna Szczech, Paulina Rutkowska i Wiktoria Kucharska.

Największą radość jednak sprawiły uczniom nagrody i drobne upominki, które wraz z dyplomami laureatom wręczyła Pani Dyrektor Ewa Szczecińska.

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyły ex aequo  ZSS w Kowanówku i SP w Skokach, drugie miejsce SP z Połajewa i trzecie miejsce ZNPO z Częstochowy.

Uwieńczeniem imprezy było spotkanie przy kawie oraz możliwość zwiedzenia i podziwiania wystawy prac o tematyce żydowskiej, którą przygotowali uczniowie Niepublicznej Szkoły specjalnej w Częstochowie.

Realizatorzy projektu oraz zaproszeni goście są przekonani, że takie działania edukacyjne wzbogacają wielokulturowe dziedzictwo, przywracające pamięć o nim, wierząc, że w ten sposób lepiej zrozumieją siebie nawzajem i swoje otoczenie oraz przyczynią się do budowania świata opartego na uniwersalnych wartościach i poszanowaniu drugiego człowieka, a przede wszystkim szeroko rozumianej tolerancji. Dziękujemy wszystkim realizatorom projektu, szczególnie tym, którzy z różnych względów nie mogli dotrzeć na naszą uroczystość za ogromny wkład w poszukiwanie i odkrywanie tradycji, zwyczajów i kultury narodu Żydowskiego.

Więcej na temat projektu można znależć na stronie: https://chawerimtowim.blogspot.com/