fbpx

Kontynuacja protestu nauczycieli

Nauczyciele wrócili do pracy zawieszając największy od 26 lat strajk w oświacie. Zawieszenie to jednak tylko zmiana formy protestu.

ZNP rekomenduje pedagogom prowadzenie strajku włoskiego, który dla uczniów i szkół oznacza odwołanie wszystkich dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, które do tej pory nauczyciele prowadzili poza pensum i zadaniami zleconymi przez dyrektorów.

W szkołach mają zostać zawieszone konsultacje dla uczniów, warsztaty i dodatkowe wyjazdy szkolne. Pedagodzy nie będą przygotowywali własnym sumptem dodatkowych materiałów, planszy poglądowych czy ćwiczeń. Będą korzystać jedynie z pomocy naukowych dostarczonych przez szkołę.

Wywiadówki i dyżury mają odbywać się tylko w godzinach pracy, nie jak do tej pory kosztem wolnego czasu nauczycieli w godzinach popołudniowych czy wieczornych.

Jak duża będzie skala strajku włoskiego w naszym powiecie na razie trudno powiedzieć. Nauczyciele zdają sobie sprawę, że takie działanie musi wymagać kolektywnej decyzji, na pewno taka forma protestu pozwoli na przeprowadzenie matur i klasyfikacji. Trudno jest również odwołać wycieczki, na które wpłacono już zaliczki.