fbpx

Poseł K. Paszyk na temat sytuacji w oświacie

Z dużym niepokojem obserwuje sytuację w oświacie poseł Krzysztof Paszyk.

Pełną odpowiedzialność za rozpoczęty dzisiaj strajk nauczycieli ponosi rząd. Rolą rządu jest doprowadzenie do porozumienia. Dla dobra naszych dzieci jest dziś kluczowe by Premier Szydło wznowiła rozmowy ze związkowcami, żeby wróciła do normalnego dialogu - mówi obornicki poseł Krzysztof Paszyk. Dodaj także: Niestety wydaje się, że Pani Premier, podobnie jak Minister Anna Zalewska interesuje się już tylko Brukselą i własną kampanią wyborczą.

Poseł zwraca uwagę, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma gotowe rozwiązanie dla obecnej sytuacji:

Na stole leży gotowe rozwiązanie, które zawarliśmy w pakiecie społecznym ludowców.  PSL postuluje 1000 zł brutto podwyżki dla nauczycieli. Deklarujemy jednoznacznie – jeżeli nie zostanie ten postulat spełniony teraz, to po jesiennych wygranych wyborach PSL będzie gwarantem zrealizowania tego zobowiązania.

O potrzebie zmian w oświacie PSL mówiło już kilka lat temu: O złej sytuacji w polskiej oświacie mówiliśmy już w 2016 r. podczas manifestacji ZNP w całym kraju. 

Zdjęcie z posłem pochodzi z poznańskiej manifestacji 10 października 2016. Wiele wskazuje, że tym razem nauczyciele są bardzo zdeterminowani. Trudno na dzień dzisiejszy ocenić, czy protest zakończy się do 10 kwietnia.