fbpx

Jarosław Kaczyński jest konstytucyjną władzą w Polsce i co ma do tego węgiel?

Skoro tak, to proponuję zakończyć tę zabawę i wpisać przy następnej, dowolnej ustawie, że Konstytucją i najwyższą władzą w Polsce jest po prostu Jarosław Kaczyński. Takie zresztą od 7 lat są fakty, dlaczego więc nie wpisać tego do dowolnej ustawy? Zachęcam rząd do tego!

W środowej, senackiej, debacie nad ustawą o dodatku węglowym chciałem krótko zwrócić uwagę na dwie kwestie.

Po pierwsze: jak słusznie zwróciło uwagę Biuro Legislacyjne Senatu, mamy tutaj do czynienia z konstytucyjną nierównością. Oto posiadacze pieców na węgiel otrzymają ten dodatek, a posiadacze innych form ogrzewania nie. Dziękuję w tym miejscu naszym legislatorom za to, że kompetentnie, na wczorajszej komisji?zwrócili na ten zasadniczy problem uwagę. Stąd też, wraz z senatorem Kazimierzem Klejną złożyłem, podczas jej obrad, stosowną poprawkę eliminującą ten zasadniczy błąd. Uczyniłem to w imieniu senatorów PSL – Koalicji Polskiej.

I kwestia druga. W ustawie tej – z niewiadomych powodów – pojawiają się bardzo rozbudowane przepisy z dziedziny prawa bankowego. Jest to znana i niezwykle szkodliwe praktyka legislacyjna obecnego obozu rządowego. Pojawia się pytanie dlaczego – jeśli jak twierdził na komisji wiceminister finansów pan Piotr Patkowski – należało pilnie wprowadzić te przepisy, nie zrobiono tego odrębną ustawę? Był przecież na to czas. Zadziwiające jest dlaczego legislacyjni bałaganiarze rządowi nie zapisali w tej ustawie jeszcze przepisów o ochronie zwierząt, Polskiej Agencji Kosmicznej i finansowania świadczeń medycznych? Przecież była po temu znakomita okazja!

Zastanawiając się nad przyczynami takiego działania uważam, że legislatorzy ci - wychowani przez Prawo i Sprawiedliwość - uważają, że i tak najwyższym prawem jest wola Jarosława Kaczyńskiego i że wobec niej, zasady prawidłowej legislacji, nie mają znaczenia. Skoro tak, to proponuję zakończyć tę zabawę i wpisać przy następnej, dowolnej ustawie, że Konstytucją i najwyższą władzą w Polsce jest po prostu Jarosław Kaczyński. Takie zresztą od 7 lat są fakty, dlaczego więc nie wpisać tego do dowolnej ustawy? Zachęcam rząd do tego! Dziękuję bardzo!

Jest to nieco zredagowane przemówienie senatora Jana Filipa Libickiego w debacie nad ustawą O dodatku węglowym. 3.08.2022

                                                                                          Jan Filip Libicki